อ่านแบบโฟนิกส์

อ่านแบบโฟนิกส์ คืออะไร ทำไมถึงสำคัญกับเด็กยุคนี้!

อ่านแบบโฟนิกส์
อ่านแบบโฟนิกส์

คุณพ่อคุณแม่สังเกตไหมคะว่า เด็กสมัยนี้หัวไว เก่งภาษากันมากกว่าสมัยก่อน สาเหตุที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะคุณพ่อคุณแม่รู้และตระหนักดีแล้วว่า  ภาษาอังกฤษนั้นสำคัญต่อการดำรงชีวิตจริง ๆ จึงได้ส่งเสริมให้ลูกเรียน และฝึกทักษะต่างๆในการใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้น   โดยเฉพาะการ อ่านแบบโฟนิกส์  ที่มีบทบาทสำคัญกับเด็กยุคนี้จริง ๆ ว่าแต่ … โฟนิกส์คืออะไร? เรียนรู้ยากหรือไม่ วันนี้เราเตรียมคำตอบมาให้แล้วละค่ะ

 

โฟนิกส์ คืออะไร?

โฟนิกส์ (Phonics) มาจากคำว่า Phone ที่แปลว่าเสียง สำหรับในทีนี้ โฟนิกส์ หมายถึง เสียงในภาษา ที่มีการมุ่งเน้นไปยังเสียงของตัวพยัญชนะ และสระ ซึ่งมีลักษณะพิเศษแตกต่างกัน

ดังนั้น วิธีการ อ่านแบบโฟนิกส์ นั้นก็คือ วิธีการเรียนอ่าน เขียนและออกเสียงภาษาอังกฤษ โดยใช้หลักการถอดรหัสเสียงและการผสมเสียงตัวอักษร A ถึง Z ทั้ง 26 ตัว โดยเด็กนั้นจะต้องทำความเข้าใจการออกเสียงของตัวอักษรแต่ละตัวว่า ตัวอักษรนั้นมีวิธีการออกเสียงแบบใดถึงจะถูกต้อง ผู้เรียนจะต้องเข้าใจเสียงของตัวอักษรต่างๆ และออกเสียงเหล่านั้นให้ได้อย่างถูกต้องจึงจะสามารถผสมเสียงออกมาเป็นคำได้

ยกตัวอย่างเช่น การสะกดคำว่า cat ในสมัยของคุณพ่อคุณแม่นั้น จะท่องกันว่า ซี-เอ-ที แคท แมว ซึ่งยากที่จะเข้าใจว่าทำไม ซี-เอ-ที ถึงกลายเป็นแคทไปได้ เพราะการท่องแบบนี้ไม่ได้ใช้หลักการผสมเสียงแต่เป็นการท่องจำการสะกดคำเสียมากกว่า แต่ถ้าเป็นหลักการของโฟนิกส์นั้น จะสอนให้ลูกจักตัว “C” ที่ออกเสียง “ค” ว่า เคอะ “A” ออกเสียง “อ” ว่า “แอะ” และตัว “T” ออกเสียง “ท” ว่า “เทอะ” เมื่อนำทั้งสามตัวมาผสมกันแล้วจะได้เป็น “ค-แอะ-ท แคท” หากลองออกเสียงไว ๆ ก็จะได้คำว่า “แคท” ไปได้เอง นี่แหละค่ะ คือตัวอย่างของการอ่านออกเสียงแบบโฟนิกส์ที่ว่านี้

วิธีการสอนลูกให้ อ่านแบบโฟนิกส์ ในรูปแบบดังกล่าว จะเป็นการช่วยกระตุ้นเซลล์สมองของลูก ทำให้สมองมีการสร้างเส้นใยสมองใหม่ และใยสมองเดิมแตกตัวมีผลทำให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางด้านภาษาอังกฤษสูง เมื่อเปรียบเทียบกับการสอนด้วยวิธีอื่นนั่นเอง

เรียนแล้วได้อะไร คลิกอ่านได้ที่หน้าถัดไป


เครดิต: Nation Blog

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up