แจกฟรี! ไฟล์ แบบฝึกหัดลากเส้น ลีลามือ สไตล์ญี่ปุ่นสุดน่ารัก

event

แบบฝึกหัดลากเส้น ลีลามือ

การฝึกลีลามือ เป็นกิจกรรมเตรียมความพร้อมไปสู่ทักษะการเขียน ไม่ว่าจะเป็นการลากเส้นจากซ้ายไปขวา การลากเส้นจากบนลงล่าง การเขียนเส้นโค้ง หรือการลากเส้นตามรอยประ โดยการเขียนเส้นพื้นฐานต่างๆ ก็เพื่อฝึกความมั่นคงของการใช้มือ นิ้วมือ และการประสานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างมือกับตา

ซึ่ง แบบฝึกหัดลากเส้น ลีลามือ เป็นแบบฝึกการลากเส้นตามรอยประ เช่น เส้นตรง เส้นโค้ง เส้นคด เส้นตั้ง เส้นนอน เส้นเฉียงในทิศทางต่างกัน โดยเส้นพื้นฐานมีทั้งหมด 13 เส้น ซึ่งจะใช้เป็นเส้นพื้นฐานที่ฝึกการเขียนตัวอักษรต่าง ๆ ในอนาคต ดังภาพด้านล่าง ⇓

แบบฝึกหัดลากเส้น ลีลามือ แบบฝึกหัดลากเส้น ลีลามือ

ประโยชน์ของกิจกรรมพัฒนากล้ามเนื้อเล็กมีต่อลูกน้อย

การจัดกิจกรรมพัฒนากล้ามเนื้อเล็กมีความสำคัญต่อการส่งเสริมพัฒนาการทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญาของลูกน้อยก่อนวัยอนุบาล โดยมีประโยชน์ ดังนี้

  • การจัดกิจกรรมพัฒนากล้ามเนื้อเล็กมีความสำคัญต่อการเตรียมความพร้อมในการเขียน ซึ่งต้องอาศัยการประสานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสายตากับมือ ตลอดจนการควบคุมกล้ามเนื้อมือและแขน
  • ช่วยให้ลูกน้อยได้พัฒนาสมองและความฉับไวในการคิด ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของเพียเจท์ (Piaget) ที่กล่าวว่า สติ ปัญญากับการเคลื่อนไหวมีความสัมพันธ์กัน เมื่อลูกน้อยได้เคลื่อนไหว สมองก็จะทำงานไปพร้อม ๆ กัน การฝึกฝนความคล่องแคล่วว่องไวของการใช้กล้ามเนื้อมือที่ประสานสัมพันธ์กันอย่างมากกับการคิดอันฉับไวของลูก และในทางตรงกันข้าม หากลูกไม่มีความสามารถเคลื่อนไหวนิ้วมือได้อย่างคล่องแคล่วมักจะคิดอะไรช้าด้วย
  • เป็นการส่งเสริมลูกน้อยในด้านการแสดงออกทางด้านความรู้สึกและจินตนาการ การจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการกล้ามเนื้อเล็กประเภทกิจกรรมสร้างสรรค์ต่าง ๆ การวาดภาพระบายสี การปั้นดินน้ำมัน การทดลองด้วยสี การตัด พับ ฉีกปะกระดาษ การทำศิลปะประดิษฐ์ ฯลฯ
  • เพื่อพัฒนาความสามารถในการควบคุมการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อมือและตาให้สัมพันธ์กัน การบังคับกล้ามเนื้อทั้งสองส่วนนี้จะพัฒนาลูกน้อยให้มีความสามารถในการหยิบจับสิ่งของต่าง ๆ ได้อย่างมั่นคง เช่น เมื่อลูกได้รับการฝึกฝนจนกล้ามเนื้อประสานสัมพันธ์กันดีแล้ว ลูกจะจับดินสอได้อย่างมั่นคง มีความพร้อมในการเขียนหรือการใช้มือในการทำกิจกรรมอื่น ๆ การจับช้อน ส้อมในการรับประทานอาหาร การถือสิ่งของ การแปรงฟัน ฯลฯ
  • ส่งเสริมให้ลูกน้อยมีความพร้อมในการอ่าน การทำงานประสานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกล้ามเนื้อมือและตาจะช่วยให้ลูกสามารถที่จะใช้สายตาในการมองตัวหนังสือ การหยิบจับหนังสือ และมองตัวอักษรในหนังสือจากซ้ายไปขวา อันเป็นพื้น ฐานในการฝึกอ่านอย่างคล่องแคล่วในระดับต่อไป
  • ส่งเสริมให้ลูกน้อยได้เรียนรู้ในการสำรวจ เปรียบเทียบ และแบ่งประเภทของสิ่งต่าง ๆ รอบตัว
  • ลูกน้อยได้สร้างภาพพจน์ของตนเองและทักษะทางสังคม ทำให้ร่วมเล่นและทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนได้
  • สามารถนำสิ่งที่เรียนไปใช้ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันได้

ซึ่ง แบบฝึกหัดลากเส้น ลีลามือ ของญี่ปุ่น ที่ทาง Amarin Baby & Kids ได้รวบรวมนำมาฝากนี้ เป็นแบบฝึกเพื่อเตรียมความพร้อมลีลามือ เหมาะสำหรับเด็กอายุระหว่าง 3-5 ขวบ เพื่อฝึกทักษะด้านต่าง ๆ เช่น ฝึกการเขียน การลากเส้น ลีลามือในรูปทรงที่หลากหลาย ช่วยให้เด็กสนุกสนาน เกิดความคิดสร้างสรรค์ จึงจะต้องมีการเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นการฝึกทักษะให้แก่เด็ก ซึ่งมีผลต่อการเรียนรู้ในระดับชั้นต่อไปในอนาคต จึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับ เด็ก ครู ปกครอง ได้ใช้เป็นแบบฝึกเตรียมความพร้อมลีลามือเป็นอย่างดี

>> คลิกหน้า 3 เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ PDF แบบฝึกหัดลากเส้น ลีลามือ สไตล์ญี่ปุ่นสุดน่ารัก กันเลย!!!


ขอบคุณข้อมูลจาก : taamkru.com

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

 

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up