ไมอีลิน

“ไมอีลิน” ตัวช่วยส่งกระแสสัญญาณในสมอง เพื่อเตรียมความพร้อมให้ทันโลกยุค 5G

Alternative Textaccount_circle
event
ไมอีลิน
ไมอีลิน

ปลอกไมอีลิน (Myelin sheath) เป็นส่วนที่ห่อหุ้มเส้นใยประสาท ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งสัญญาณประสาท หรือพูดง่ายๆ ก็คือ เป็นฝ่ายสนับสนุนให้การส่งสัญญาณประสาทภายในสมองให้เป็นไปแบบ “ก้าวกระโดด” จะช่วยทำให้การประมวลผลของสมองเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว 1-3

 

ภายในสมองของเรานั้นประกอบไปด้วยเส้นใยประสาทต่างๆ ที่ทำหน้าที่เหมือน “ถนน”  ในการสื่อสารระหว่างเซลล์ประสาท ทำให้เซลล์ประสาทเชื่อมต่อกันได้ โดยปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากต่อการเพิ่มประสิทธิภาพของการส่งสัญญาณประสาทคือ “การสร้างไมอีลิน” เส้นใยประสาทที่มีไมอีลิน จะมีการส่งสัญญาณประสาท เร็วกว่าที่ไม่มีไมอีลินถึง 60 เท่า4

 

เสริมสร้างการทำงานของสมองและกระตุ้นการสร้างไมอีลินด้วยโภชนาการและการเลี้ยงดู

โภชนาการมีบทบาทสำคัญในการสร้างปลอกไมอีลิน และโครงสร้างอื่นของสมอง ที่ช่วยพัฒนาสมอง สารอาหารสำคัญที่มีบทบาทในการสร้างปลอกไมอีลินได้แก่ ดีเอชเอ ธาตุเหล็ก โคลีน วิตามิน บี12  โปรตีน สฟิงโกไมอีลิน เป็นต้น  การเลี้ยงดู กระตุ้นพัฒนาการลูกตามวัย ก็มีส่วนช่วยกระตุ้นการสร้างไมอีลินในสมองลูกด้วยเช่นเดียวกัน

 

สฟิงโกไมอีลินพบได้ในสารอาหารประเภทได้บ้าง ?

เด็ก สามารถได้รับ สารอาหาร สฟิงโกไมอีลิน จากแหล่งต่างๆ เช่น ไข่ ครีม ชีส นม รวมถึงผลิตภัณฑ์นม5

ไมอีลิน

อยากให้ลูกเติบโตขึ้นมีพัฒนาการทางด้านสติปัญญา ร่างกาย และอารมณ์ที่สมบูรณ์ มีประสิทธิภาพสมวัย พ่อแม่ต้องส่งเสริมสร้างให้ลูกตั้งแต่ช่วงแรกของชีวิต ด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์ และการฝึกหรือการกระตุ้นพัฒนาการอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงอายุ ถึงจะช่วยให้ลูกน้อยเจริญเติบโตขึ้นอย่างเต็มศักยภาพค่ะ

 

อ้างอิง

  1. Linderkamp O, Janus L., Linder R, et al. Time Table of Normal Fetal Brain Development. J. Prenatal and Perinatal Psychology and Medicine 21 No. 1/2, 4-16 (2009).
  2. Asou H, Murakami K, Toda M, et al. Development of Oligodendrocyte and Myelination in the Central Nervous System. Keio J Med 44(2), 47-52 (1995).
  3. Purves D, Augustine GJ, Fitzpatrick D, et al., editors. Neuroscience. 2nd edition. Sunderland (MA): Sinauer Associates; 2001.
  4. Susuki k.Nature Education 2010, 3(9):59
  5. Vesper et al., Sphingolipids in Food and the Emerging Importance of Sphingolipids to Nutrition. 1999

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up