โรคยอดนิยม ส่งผลต่อพัฒนาการเด็กไทย

รพ.เด็ก เตือน! “4 โรคยอดนิยมที่ส่งผลต่อพัฒนาการของเด็กไทย”

Alternative Textaccount_circle
event
โรคยอดนิยม ส่งผลต่อพัฒนาการเด็กไทย
โรคยอดนิยม ส่งผลต่อพัฒนาการเด็กไทย

สถาบันสุขภาพเด็กฯส่งหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อลงพื้นที่ตรวจรักษาสุขภาพเยาวชนไทยทั่วประเทศ พร้อมเผย 4 โรคยอดนิยมที่ส่งผลต่อพัฒนาการของเด็กไทย ล่าสุดได้นำทีมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ลงพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย ณ ชุมชนบ้านโปร่งนกเหนือ จังหวัดเชียงราย

รองศาสตราจารย์คลินิก แพทย์หญิงศิราภรณ์ สวัสดิวร ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (รพ.เด็ก) กล่าวว่า “ปัจจุบัน สถาบันฯ ได้ดำเนินการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อให้บริการตรวจและรักษาเบื้องต้นให้แก่เด็กและประชาชนนอกสถานที่ราชการ โดยเฉพาะในถิ่นทุรกันดาร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556  ถึงปัจจุบัน รวมทั้งสิ้น 14 พื้นที่  6 จังหวัด รวมเยาวชนและประชาชนที่ได้รับการตรวจรักษากว่า 3,600 คน

banner300x250

โดยล่าสุดได้รับการสนับสนุนการเดินทางลงพื้นที่จากโครงการบริจาคไมล์ ‘Miles Give Kids A Smile’ ของ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) นำทีมแพทย์เคลื่อนที่เพื่อตรวจรักษาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพแก่เยาวชนและครอบครัว ณ ชุมชนบ้านโปร่งนก หมู่ 6 และบ้านโปร่งนกเหนือ หมู่ 13 ตำบลสันสลี อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย”

QSNICH - Mobile Medical Unit at Chiangrai (4)1

อ่านต่อ “4 โรคยอดนิยมส่งผลพัฒนาการเด็กไทย” คลิกหน้า 2

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up