โซเชียลมีเดีย

เข้าโซเชียลมีเดีย เด็กเสียอะไร

event
โซเชียลมีเดีย
โซเชียลมีเดีย

ไม่เพียงเด็กๆ ต้องบริหารเวลาขณะที่อยู่ใน โซเชียลมีเดีย เด็กยังต้องบริหารเวลาเมื่ออยู่นอกโซเชียลมีเดียด้วย นอกโซเชียลมีเดียเด็กมีพัฒนาการทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมที่ยังดำเนินไป มีน้ำต้องอาบ มีข้าวต้องกิน มีงานบ้านที่ควรทำ และที่สำคัญคือ มีการละเล่นกลางแจ้ง

โซเชียลมีเดีย กับข้อเสียที่มีต่อลูกน้อย

กิจกรรมกลางแจ้งเป็นประโยชน์ต่อพัฒนาการ กล้ามเนื้อใหญ่ (Gross Motor) กล้ามเนื้อเล็ก (Fine Motor) และพัฒนาการด้านภาษา (Language) กิจกรรมเหล่านี้ไม่มีในโซเชียลมีเดีย

โซเชียลมีเดียการเข้าสู่โซเชียลมีเดียของเด็กๆ มีปัญหาใหญ่ที่สุดเรื่องการเสียเวลา”

การเสียเวลานำไปสู่การเสียโอกาสที่จะพัฒนาบุคลิกภาพตามวัย (Personality Development) พัฒนาการของบุคลิกภาพแต่ละขั้นตอนมีเวลาวิกฤติ (Critical Period) กล่าวคือ เด็กมีเวลาจำกัดเพียงช่วงหนึ่งในการพัฒนาแต่ละประเด็น หากเราปล่อยเวลานั้นผ่านเลย เมื่อเขาอายุมากขึ้นจะไม่สามารถ พัฒนาได้อีก หรือทำได้ด้วยความยากลำบากอย่างมาก การเสียเวลากับโซเชียลมีเดีย จึงเป็นเรื่องสำคัญ

นอกจากนี้คือ พัฒนาการด้านการสร้างความสัมพันธ์กับบุคคล (Object Relation) เด็กมีเวลาวิกฤติในพัฒนาการด้านนี้เพียง 2 – 3 ปีแรกของชีวิตเท่านั้น การมีโอกาสมองสบตาแม่และพ่อ การได้เล่นและแตะเนื้อต้องตัวกับแม่และพ่อ ไปจนถึงการใช้มือ และสิบนิ้วน้อยๆ สำรวจโลก (มิใช่เพียงใช้นิ้วเขี่ยหน้าจอ) เหล่านี้เป็นรากฐานของชีวิต

“ปัจจุบันเราพบเด็กที่ไม่สบตาพ่อแม่ หรือไม่สบตาคนมากขึ้น โดยมีประวัติว่า พ่อแม่ ยื่นแท็บเล็ตให้เด็กเล่นตั้งแต่ก่อนอายุ 2 ขวบ” บางบ้านให้เล่นขณะรับประทานอาหาร และบางบ้านให้เล่นบนที่นอนก่อนนอน

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

อ่านต่อ “เข้าโซเชียลมีเดีย เด็กเสียอะไร” คลิกหน้า 2

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up