เตรียมลูกก่อนเข้าอนุบาล

365 วัน เตรียมความพร้อมให้ลูกก่อนเข้าอนุบาล

เตรียมลูกก่อนเข้าอนุบาล
เตรียมลูกก่อนเข้าอนุบาล

เตรียมลูกน้อยก่อนเข้าอนุบาล29.ลูกรู้จักและชี้อักษรใหญ่ได้

30.ลูกรู้จักและชี้อักษรเล็กได้

31.ลูกรู้จักสี รูปทรง และขนาด

32.ลูกจัดเรียงสิ่งของให้เข้าพวกได้

33.ลูกรู้จักและสามารถวาดรูปทรงอย่างง่ายๆ ได้

34.ลูกนับได้ถึง 20

35.ลูกนับสิ่งของและมีความเข้าใจในจำนวนนับได้ตั้งแต่ 1 – 10

banner300x25036.ลูกรู้จักตัวเลข และจำนวนนับ

37.ลูกรู้จัก และชี้ได้ว่าเลขใดคือเลขใด ตั้งแต่ 1 – 10 (เป็นอย่างน้อย)

38.ลูกรู้จักรูปทรงอย่างน้อย 4 รูปทรง คือ วงกลม สี่เหลี่ยงจัตุรัส สี่เหลี่ยมผืนผ้า และสามเหลี่ยม

39.ลูกรู้จักทิศทาง เช่น ขึ้น/ลง บน/ล่าง เข้า/ออก ข้างใน/ข้างนอก ข้างหน้า/ข้างหลัง ด้านข้าง/ตรงกลาง ข้างบน/ข้างใต้ สูง/ต่ำ ซ้าย/ขวา เปิด/ปิด ก่อน/หลัง ใกล้/ไกล ไป/มา และหยุด

40.ลูกรู้จักขนาด และมีความเข้าใจการใช้ เช่น เล็ก/ใหญ่ มาก/น้อย สั้น/ยาว สูง/เตี้ย ช้า/เร็ว จำนวนน้อย/จำนวนมาก ว่างเปล่า/เต็ม มากกว่า/น้อยกว่า

41.ลูกรู้จักสี 10 สี ได้แก่ แดง เหลือง ฟ้า/น้ำเงิน เขียว ส้ม ม่วง ดำ ขาว น้ำตาล และชมพู

42.ลูกสามารถใช้อุปกรณ์ที่ได้รับมอบหมายทำกิจกรรมทางศิลปะได้ และมีความคิดสร้างสรรค์

43.ลูกสามารถทำกิจกรรมเกี่ยวกับดนตรีร่วมกับเพื่อนในชั้นเรียนได้

44.ลูกสามารถเต้นและทำกิจกรรมเข้าจังหวะได้

45.ลูกสามารถเล่นบทบาทสมมุติได้

46.ลูกสามารถใช้สิ่งของมาเล่นสมมุติได้ เช่น ผลไม้พลาสติก

อ่านต่อ “พัฒนาการด้านร่างกาย” คลิกหน้า 4

เตรียมลูกน้อยก่อนเข้าอนุบาล29.ลูกรู้จักและชี้อักษรใหญ่ได้

30.ลูกรู้จักและชี้อักษรเล็กได้

31.ลูกรู้จักสี รูปทรง และขนาด

32.ลูกจัดเรียงสิ่งของให้เข้าพวกได้

33.ลูกรู้จักและสามารถวาดรูปทรงอย่างง่ายๆ ได้

34.ลูกนับได้ถึง 20

35.ลูกนับสิ่งของและมีความเข้าใจในจำนวนนับได้ตั้งแต่ 1 – 10

banner300x25036.ลูกรู้จักตัวเลข และจำนวนนับ

37.ลูกรู้จัก และชี้ได้ว่าเลขใดคือเลขใด ตั้งแต่ 1 – 10 (เป็นอย่างน้อย)

38.ลูกรู้จักรูปทรงอย่างน้อย 4 รูปทรง คือ วงกลม สี่เหลี่ยงจัตุรัส สี่เหลี่ยมผืนผ้า และสามเหลี่ยม

39.ลูกรู้จักทิศทาง เช่น ขึ้น/ลง บน/ล่าง เข้า/ออก ข้างใน/ข้างนอก ข้างหน้า/ข้างหลัง ด้านข้าง/ตรงกลาง ข้างบน/ข้างใต้ สูง/ต่ำ ซ้าย/ขวา เปิด/ปิด ก่อน/หลัง ใกล้/ไกล ไป/มา และหยุด

40.ลูกรู้จักขนาด และมีความเข้าใจการใช้ เช่น เล็ก/ใหญ่ มาก/น้อย สั้น/ยาว สูง/เตี้ย ช้า/เร็ว จำนวนน้อย/จำนวนมาก ว่างเปล่า/เต็ม มากกว่า/น้อยกว่า

41.ลูกรู้จักสี 10 สี ได้แก่ แดง เหลือง ฟ้า/น้ำเงิน เขียว ส้ม ม่วง ดำ ขาว น้ำตาล และชมพู

42.ลูกสามารถใช้อุปกรณ์ที่ได้รับมอบหมายทำกิจกรรมทางศิลปะได้ และมีความคิดสร้างสรรค์

43.ลูกสามารถทำกิจกรรมเกี่ยวกับดนตรีร่วมกับเพื่อนในชั้นเรียนได้

44.ลูกสามารถเต้นและทำกิจกรรมเข้าจังหวะได้

45.ลูกสามารถเล่นบทบาทสมมุติได้

46.ลูกสามารถใช้สิ่งของมาเล่นสมมุติได้ เช่น ผลไม้พลาสติก

อ่านต่อ “พัฒนาการด้านร่างกาย” คลิกหน้า 4

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up