เตรียมลูกก่อนเข้าอนุบาล

365 วัน เตรียมความพร้อมให้ลูกก่อนเข้าอนุบาล

Alternative Textaccount_circle
event
เตรียมลูกก่อนเข้าอนุบาล
เตรียมลูกก่อนเข้าอนุบาล

สิ่งที่คุณพ่อ คุณแม่ต้อง เตรียมลูกก่อนเข้าอนุบาล คุณพ่อ คุณแม่จำเป็นที่จะต้องสอนและเตรียมความพร้อมให้ลูกก่อนเรียนเป็นเวลา 365 วัน เพื่อให้ลูกมีความพร้อมในทุกด้าน ในวัยเตรียมอนุบาลลูกควรที่จะเรียนรู้แบบมีประสบการณ์จริงไม่เน้นการท่องจำ หรือการฝึกฝน Amarin Baby & Kids จึงสรุปเป็น 71 สิ่งที่พ่อแม่ต้องรู้สำหรับเตรียมตัวให้ลูกน้อยก่อนเข้าอนุบาล

เตรียมลูกก่อนเข้าอนุบาล

ลูกควรเรียนรู้จากการเล่น การค้นคว้า และการเรียน คุณพ่อ คุณแม่ต้องคิดด้วยว่าเด็กแต่ละคนไม่เหมือนกัน และมีทักษะ ความสามารถ ศักยภาพ รวมทั้งพรสวรรค์ที่แตกต่างกัน มีความเป็นตัวของตัวเอง และการพัฒนาการทุกด้านเชื่อมโยงกัน โดยควรให้ความสำคัญใน 5 ด้านเท่าๆ กัน เพื่อ เตรียมลูกก่อนเข้าอนุบาล

banner300x250เตรียมลูกก่อนเข้าอนุบาล – พัฒนาการด้านสังคม

1.ลูกต้องพร้อมที่จะเรียนรู้ และเข้าสังคม แสดงความกระตือรือร้น และความอยากรู้อยากเห็นที่จะเรียนรู้

2.ลูกต้องรู้จักทำงานที่ได้รับมอบหมาย และรู้จักขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดปัญหาที่แก้ไขไม่ได้

3.ลูกต้องพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับบุคคลอื่นๆ นอกเหนือจากคนในครอบครัว หรือคนที่ลูกคุ้นเคย

4.ลูกต้องรู้จักที่จะปฏิบัติตัวตามกฎระเบียบและกิจวัตรประจำวันที่โรงเรียนกำหนด

5.ลูกต้องพร้อมที่จะเปลี่ยนวิชาเรียน เช่น กำลังเรียนเลขแล้วเปลี่ยนไปเรียนคัดไทย ไม่ร้องไห้โวยวาย

6.ลูกมีการแสดงออก และมีพัฒนาการการเรียนรู้ในระดับปกติ ถ้าลูกมีพัฒนาการช้า ต้องแจ้งโรงเรียน

7.ลูกพร้อมที่จะมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับเด็กอื่นๆ มากกว่า 1 คนขึ้นไป

เตรียมลูกน้อยก่อนเข้าอนุบาล8.ลูกพร้อมที่จะมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับผู้ใหญ่คนอื่นนอกเหนือจากคนในครอบครัว

9.ลูกพร้อมที่จะเข้าร่วมในกิจกรรมกลุ่ม

10.ลูกรู้จักที่จะเล่นกับคนอื่นอย่างปลอดภัย

11.ลูกรู้จักรอเวลาของตัวเอง และพร้อมที่จะแบ่งปันกับคนอื่นๆ

12.ลูกรู้จักเก็บของเมื่อเล่นเสร็จ

13.ลูกรู้จักขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่เมื่อเผชิญหน้ากับความขัดแย้ง

14.ลูกรู้จักการใช้คำพูดกับเพื่อนหรือบุคคลอื่นเมื่อเกิดความขัดแย้ง

อ่านต่อ “พัฒนาการด้านการเรียนรู้” คลิกหน้า 2

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up