เลี้ยงลูกฉลาด

เลี้ยงลูกฉลาด ตามวัยตั้งแต่ 0 – 12 ขวบ

เลี้ยงลูกฉลาด
เลี้ยงลูกฉลาด

5 ขวบ – 6 ขวบ

เลี้ยงลูกฉลาด
พัฒนาการลูกน้อยวัย 5-6 ขวบ
 1. ให้ลูกลองเล่นละคร เล่นสมมติ หรือเล่านิทานให้พ่อแม่ฟัง ตั้งคำถามสมติเหตุการณ์ให้ลูกถามตอบ
 2. สอนให้ลูกรู้จักการรอคอย การเข้าคิว เรื่องมารยาทในสังคม การรับประทานอาหารที่ถูกต้อง
 3. ให้ลูกลองเล่นกีฬาที่ใช้หลายอวัยวะ เช่น กระโดดเชือก เต้นรำ ทรงตัวบนเชือก เดินสามขา ตบแปะ
 4. ให้ลูกลองซ่อมของเล่น หรือหนังสือที่ขาด

6 ขวบ – 9 ขวบ

เลี้ยงลูกฉลาด
พัฒนาการลูกน้อย 6- 9 ขวบ
 1. ฝึกการอ่าน การเขียนให้ลูก สอนให้สำรวจโลกภายนอก พาไปทัศนศึกษา สอนให้รู้จักแก้ปัญหา
 2. สอนให้รู้จักช่วยเหลือตัวเองตามวัย ช่วยงานบ้านพ่อแม่ สอนให้รู้จักการขอโทษ ขอบคุณ
 3. ชมเชยเมื่อลูกทำความดี อย่าตำหนิลูกเมื่อลูกทำปิด ควรสอนลูกด้วยเหตุผล

9 ขวบ – 12 ขวบ

สมัยนี้เด็กจะโตเร็ว เป็นวัยรุ่นเร็วกว่าสมัยก่อน ทั้งจากอาหาร กระแสสังคม และสิ่งแวดล้อม ทำให้ลูกมีการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ สังคม พฤติกรรมอย่างรวดเร็ว พ่อแม่จึงต้องให้ความสำคัญกับวัยนี้ให้มากๆ

เลี้ยงลูกฉลาด
พัฒนาการลูกวัย 9 ขวบ – 12 ขวบ
 1. ถ้าลูกรู้สึกเหงา ควรเอาใจใส่ลูกทุกครั้งเมื่อลูกร้องขอ ไม่ใช่การให้สิ่งของ ให้ความรัก เป็นที่ปรึกษา
 2. คุณพ่อ คุณแม่ต้องรู้จักนิสัยเพื่อนลูก โดยการให้ลูกชวนเพื่อนมาที่บ้าน สอนให้ลูกรู้จักคบเพื่อนที่ดี
 3. ให้โอกาส และสถานที่เมื่อเขาอยากอยู่คนเดียว แต่ไม่ปล่อยให้ลูกออกไปนอกบ้านจนดึกดื่น
 4. ปล่อยให้ลูกทำกิจกรรมกับเพื่อนๆ ให้เล่นเกมที่ต้องฝึกสมอง เช่น หมากล้อม หมากฮอส หมากรุก
 5. ลูกที่โตกว่าอาจให้ช่วยเลี้ยงน้อง ช่วยงานบ้านพ่อแม่ ให้รับผิดชอบชีวิตตัวเอง เช่น การกิน การนอน
 6. การเชื่อฟังพ่อแม่จะน้อยลง และเชื่อเพื่อนมากกว่า การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม ความรักจึงสำคัญ
 7. เลี้ยงลูกด้วยความไม่ลำเอียง ยุติธรรม ไม่ว่าลูกจะเก่ง หรือไม่เก่ง ก็ตามก็ต้องให้ความรักและเข้าใจ
 8. อย่ามุ่งแต่ทำงานหาเงิน แล้วไม่มีเวลาให้ ควรถามความรู้สึกลูก พูดคุยกับลูกเมื่อมีปัญหาก่อนสาย
 9. เงินไม่ได้ช่วยอะไร อย่าจู้จี้ บ่นเรื่องเดิมๆ บ่อยเกินไป ควรพูดให้ลูกคิดว่าเขาจะรับปัญหาอย่างไร

 


เครดิตเนื้อหา: พ.ท.พญ.กมลพรรณ  ชีวพันธุศรี (กุมารแพทย์)

5 ขวบ – 6 ขวบ

เลี้ยงลูกฉลาด
พัฒนาการลูกน้อยวัย 5-6 ขวบ
 1. ให้ลูกลองเล่นละคร เล่นสมมติ หรือเล่านิทานให้พ่อแม่ฟัง ตั้งคำถามสมติเหตุการณ์ให้ลูกถามตอบ
 2. สอนให้ลูกรู้จักการรอคอย การเข้าคิว เรื่องมารยาทในสังคม การรับประทานอาหารที่ถูกต้อง
 3. ให้ลูกลองเล่นกีฬาที่ใช้หลายอวัยวะ เช่น กระโดดเชือก เต้นรำ ทรงตัวบนเชือก เดินสามขา ตบแปะ
 4. ให้ลูกลองซ่อมของเล่น หรือหนังสือที่ขาด

6 ขวบ – 9 ขวบ

เลี้ยงลูกฉลาด
พัฒนาการลูกน้อย 6- 9 ขวบ
 1. ฝึกการอ่าน การเขียนให้ลูก สอนให้สำรวจโลกภายนอก พาไปทัศนศึกษา สอนให้รู้จักแก้ปัญหา
 2. สอนให้รู้จักช่วยเหลือตัวเองตามวัย ช่วยงานบ้านพ่อแม่ สอนให้รู้จักการขอโทษ ขอบคุณ
 3. ชมเชยเมื่อลูกทำความดี อย่าตำหนิลูกเมื่อลูกทำปิด ควรสอนลูกด้วยเหตุผล

9 ขวบ – 12 ขวบ

สมัยนี้เด็กจะโตเร็ว เป็นวัยรุ่นเร็วกว่าสมัยก่อน ทั้งจากอาหาร กระแสสังคม และสิ่งแวดล้อม ทำให้ลูกมีการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ สังคม พฤติกรรมอย่างรวดเร็ว พ่อแม่จึงต้องให้ความสำคัญกับวัยนี้ให้มากๆ

เลี้ยงลูกฉลาด
พัฒนาการลูกวัย 9 ขวบ – 12 ขวบ
 1. ถ้าลูกรู้สึกเหงา ควรเอาใจใส่ลูกทุกครั้งเมื่อลูกร้องขอ ไม่ใช่การให้สิ่งของ ให้ความรัก เป็นที่ปรึกษา
 2. คุณพ่อ คุณแม่ต้องรู้จักนิสัยเพื่อนลูก โดยการให้ลูกชวนเพื่อนมาที่บ้าน สอนให้ลูกรู้จักคบเพื่อนที่ดี
 3. ให้โอกาส และสถานที่เมื่อเขาอยากอยู่คนเดียว แต่ไม่ปล่อยให้ลูกออกไปนอกบ้านจนดึกดื่น
 4. ปล่อยให้ลูกทำกิจกรรมกับเพื่อนๆ ให้เล่นเกมที่ต้องฝึกสมอง เช่น หมากล้อม หมากฮอส หมากรุก
 5. ลูกที่โตกว่าอาจให้ช่วยเลี้ยงน้อง ช่วยงานบ้านพ่อแม่ ให้รับผิดชอบชีวิตตัวเอง เช่น การกิน การนอน
 6. การเชื่อฟังพ่อแม่จะน้อยลง และเชื่อเพื่อนมากกว่า การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม ความรักจึงสำคัญ
 7. เลี้ยงลูกด้วยความไม่ลำเอียง ยุติธรรม ไม่ว่าลูกจะเก่ง หรือไม่เก่ง ก็ตามก็ต้องให้ความรักและเข้าใจ
 8. อย่ามุ่งแต่ทำงานหาเงิน แล้วไม่มีเวลาให้ ควรถามความรู้สึกลูก พูดคุยกับลูกเมื่อมีปัญหาก่อนสาย
 9. เงินไม่ได้ช่วยอะไร อย่าจู้จี้ บ่นเรื่องเดิมๆ บ่อยเกินไป ควรพูดให้ลูกคิดว่าเขาจะรับปัญหาอย่างไร

 


เครดิตเนื้อหา: พ.ท.พญ.กมลพรรณ  ชีวพันธุศรี (กุมารแพทย์)

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up