สมองเด็กหญิงชาย

สมองเด็กหญิงชาย แตกต่างกันอย่างไร?

สมองเด็กหญิงชาย
สมองเด็กหญิงชาย

สมองผู้ชาย vs สมองผู้หญิง

การเรียนรู้ของเด็กเริ่มต้นจากการฝึกฝน

พ.ญ. จันทร์เพ็ญ ชูประภาวรรณ ได้ให้ความรู้เรื่องการเรียนรู้ของเด็กเอาไว้ดังนี้ พันธุกรรม การอบรมเลี้ยงดู สภาพแวดล้อม และอายุ ก็เป็นปัจจัยสำคัญของการพัฒนาสมองลูกน้อยต่างเพศ ในช่วง 2 ขวบแรก เด็กเรียนรู้ด้วยการฝึกการรับรู้ การทำงานของกล้ามเนื้อ และการตอบสนอง การคิดขึ้นอยู่กับการทำงานของร่างกาย เด็กสามารถใช้คำที่เป็นสัญลักษณ์แทนสิ่งของ หรือคน แต่ยังไม่สามารถใช้คำสื่อสารได้

เมื่อครบ 2 ขวบ เด็กจะสามารถเข้าใจสิ่งต่างๆ ในโลก เช่น รู้ว่าแม่มีอยู่ ไม่ว่าจะมองเห็นหรือไม่ รู้ว่าจะเลิกเล่นของเล่นโดยไม่ต้องมีใครมาทำให้ดู รู้ว่าอะไรที่ทำให้แม่โกรธ อะไรทำให้พ่อหัวเราะ และวิธีเล่นกับพี่ หรือแหย่พี่อย่างไรให้โกรธ

การเรียนรู้เป็นไปเมื่อรับรู้ความรู้สึก และฝึกฝนทักษะ รวมถึงประสบการณ์จากสิ่งรอบตัว ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 พัฒนาความรู้สึก และกล้ามเนื้อเริ่มจากความเข้าใจเรื่องง่ายๆ ก่อน ก็จะเรียนรู้สิ่งใหม่ได้ชัดเจนขึ้น ยากและซับซ้อนขึ้น แต่ละขั้นตอนของการเรียนรู้ เด็กก็จะทำความเข้าใจไปด้วย

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

 

สมองเด็กหญิงชาย

ทุกคนถูกกำหนดมาตั้งแต่เกิดให้กระตือรือร้นในการเรียนรู้ ทำความเข้าใจโลก ผู้คน สิ่งของ และความคิด ธรรมชาติสร้างคนขึ้นมาเพื่อเรียนรู้ และอยู่รอด เด็กๆ เรียนรู้ได้ตั้งแต่ในท้องของคุณแม่ เป็นรากฐานของความฉลาดของสมอง เมื่อคลอดออกมาก็ต้องเรียนรู้ เช่น การได้ยินเสียง การมองเห็น การได้กลิ่น การรับรส เมื่อรับรู้ข้อมูลต่างๆ แล้ว สมองก็จะลำเลียงความรู้ และเพิ่มความรู้อื่นๆ ตามมามากขึ้น

การใช้ประโยชน์ของข้อมูลที่ได้รับ คือการดึงออกมาใช้ ฝึกปฏิบัติ นำไปใช้ในการแก้ไขปัญหา คิดค้นเรื่องใหม่จากฐานความรู้ที่มีอยู่ สมองก็จะจดจำเป็นความทรงจำระยะยาว กระบวนการการเรียนรู้ของเด็กแต่ละคนแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับความถนัด ลองฝึกฝนอยู่เป็นประจำ จะช่วยพัฒนาสมองให้ฉลาดยิ่งขึ้น


เครดิต: อาจารย์ธิรดา สุวัณณะศรี ผู้เชี่ยวชาญด้านการให้คำปรึกษา & Holistic Medicine, พ.ญ. จันทร์เพ็ญ ชูประภาวรรณ

สมองผู้ชาย vs สมองผู้หญิง

การเรียนรู้ของเด็กเริ่มต้นจากการฝึกฝน

พ.ญ. จันทร์เพ็ญ ชูประภาวรรณ ได้ให้ความรู้เรื่องการเรียนรู้ของเด็กเอาไว้ดังนี้ พันธุกรรม การอบรมเลี้ยงดู สภาพแวดล้อม และอายุ ก็เป็นปัจจัยสำคัญของการพัฒนาสมองลูกน้อยต่างเพศ ในช่วง 2 ขวบแรก เด็กเรียนรู้ด้วยการฝึกการรับรู้ การทำงานของกล้ามเนื้อ และการตอบสนอง การคิดขึ้นอยู่กับการทำงานของร่างกาย เด็กสามารถใช้คำที่เป็นสัญลักษณ์แทนสิ่งของ หรือคน แต่ยังไม่สามารถใช้คำสื่อสารได้

เมื่อครบ 2 ขวบ เด็กจะสามารถเข้าใจสิ่งต่างๆ ในโลก เช่น รู้ว่าแม่มีอยู่ ไม่ว่าจะมองเห็นหรือไม่ รู้ว่าจะเลิกเล่นของเล่นโดยไม่ต้องมีใครมาทำให้ดู รู้ว่าอะไรที่ทำให้แม่โกรธ อะไรทำให้พ่อหัวเราะ และวิธีเล่นกับพี่ หรือแหย่พี่อย่างไรให้โกรธ

การเรียนรู้เป็นไปเมื่อรับรู้ความรู้สึก และฝึกฝนทักษะ รวมถึงประสบการณ์จากสิ่งรอบตัว ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 พัฒนาความรู้สึก และกล้ามเนื้อเริ่มจากความเข้าใจเรื่องง่ายๆ ก่อน ก็จะเรียนรู้สิ่งใหม่ได้ชัดเจนขึ้น ยากและซับซ้อนขึ้น แต่ละขั้นตอนของการเรียนรู้ เด็กก็จะทำความเข้าใจไปด้วย

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

 

สมองเด็กหญิงชาย

ทุกคนถูกกำหนดมาตั้งแต่เกิดให้กระตือรือร้นในการเรียนรู้ ทำความเข้าใจโลก ผู้คน สิ่งของ และความคิด ธรรมชาติสร้างคนขึ้นมาเพื่อเรียนรู้ และอยู่รอด เด็กๆ เรียนรู้ได้ตั้งแต่ในท้องของคุณแม่ เป็นรากฐานของความฉลาดของสมอง เมื่อคลอดออกมาก็ต้องเรียนรู้ เช่น การได้ยินเสียง การมองเห็น การได้กลิ่น การรับรส เมื่อรับรู้ข้อมูลต่างๆ แล้ว สมองก็จะลำเลียงความรู้ และเพิ่มความรู้อื่นๆ ตามมามากขึ้น

การใช้ประโยชน์ของข้อมูลที่ได้รับ คือการดึงออกมาใช้ ฝึกปฏิบัติ นำไปใช้ในการแก้ไขปัญหา คิดค้นเรื่องใหม่จากฐานความรู้ที่มีอยู่ สมองก็จะจดจำเป็นความทรงจำระยะยาว กระบวนการการเรียนรู้ของเด็กแต่ละคนแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับความถนัด ลองฝึกฝนอยู่เป็นประจำ จะช่วยพัฒนาสมองให้ฉลาดยิ่งขึ้น


เครดิต: อาจารย์ธิรดา สุวัณณะศรี ผู้เชี่ยวชาญด้านการให้คำปรึกษา & Holistic Medicine, พ.ญ. จันทร์เพ็ญ ชูประภาวรรณ

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up