สมองเด็กหญิงชาย

สมองเด็กหญิงชาย แตกต่างกันอย่างไร?

Alternative Textaccount_circle
event
สมองเด็กหญิงชาย
สมองเด็กหญิงชาย

คุณพ่อ คุณแม่เคยสงสัยกันบ้างไหม ว่าทำไมเด็กผู้หญิงถึงดูเรียนเก่ง และทำอะไรได้ดีกว่าเด็กผู้ชาย หลายคนอาจจะเข้าใจว่าเป็นทักษะส่วนตัวที่ได้ฝึกฝนมา เพราะผู้หญิงเป็นเพศที่อดทน และมีความตั้งใจมากกว่า เรามาดู สมองเด็กหญิงชาย ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรกันค่ะ

อาจารย์ธิรดา สุวัณณะศรี ผู้เชี่ยวชาญด้านการให้คำปรึกษา & Holistic Medicine ได้ให้ความรู้เอาไว้ดังนี้

การที่เด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิงมีความแตกต่างกันทางความคิดและการแสดงออก เป็นเพราะฮอร์โมนเพศ ในช่วงแรกของชีวิต คือช่วงก่อนคลอด และหลังคลอด ทารกชายจะเพิ่มการสร้างฮอร์โมน testosterone มากขึ้น ในช่วงสัปดาห์ที่ 8 – 24 ก่อนคลอด และสัปดาห์ที่ 2 – 26 หลังคลอด ทำให้เด็กผู้ชาย และเด็กผู้หญิงแตกต่างกัน พฤติกรรมจะเริ่มแตกออกมาเมื่ออายุครบ 1 ขวบ คือ

  • เด็กผู้ชาย จะมีความก้าวร้าว ความซุกซน ชอบของเล่นที่เคลื่อนไหวได้ เช่น รถ เครื่องบิน ปืน
  • เด็กผู้หญิง จะเลียนแบบพฤติกรรมของคุณแม่ และชอบเล่นตุ๊กตา ประมาณ 80-90%

ความแตกต่างของสมองเด็กหญิงชาย

สมองของคนเราแบ่งออกเป็น 2 ซีก แต่ละซีกควบคุมการทำงานของร่างกายฝั่งตรงข้าม เช่น สมองข้างขวาควบคุมการทำงานของร่างกายข้างซ้าย และสมองข้างซ้ายควบคุมการทำงานของสมองข้างขวา และมีขนาดใหญ่ไม่เท่ากัน โดยธรรมชาติจะสร้างสมองซีกซ้ายให้ใหญ่กว่าสมองซีกขวา คนส่วนใหญ่จึงถนัดมือขวามากกว่ามือซ้าย แต่ก็ยังมีคนบางส่วนที่ถนัดมือซ้ายมากกว่ามือขวา และพบมากในผู้ชาย โดยสมองของผู้ชายจะโต และน้ำหนักมาก โดยผู้หญิงจะมีเซลล์ประสาทมากกว่าผู้ชาย ถ้าสมองเสียหาย ผู้ชายจะได้รับผลกระทบมากกว่าผู้หญิง

สมองเด็กหญิงชาย
ความแตกต่างระหว่างสมองของเพศชายและเพศหญิง
  • พัฒนาการของสมองพบว่า ทารกชาย สมองซีกขวาจะพัฒนาก่อนสมองซีกซ้าย ซึ่งตรงข้ามกับทารกหญิง ที่สมองซีกซ้ายจะพัฒนาก่อนสมองซีกขวา
  • สมองซีกซ้ายเกี่ยวข้องกับการรับรู้ ความเข้าใจภาษา การพูด สมองซีกขวาเกี่ยวข้องกับตำแหน่ง สถานที่และทิศทาง ดังนี้ผู้ชายจึงรู้เรื่องระยะทาง ขนาดรูปร่างมากกว่าผู้หญิง
  • ผู้ชายจะหมุนมโนภาพเป็น 3 มิติ ในขณะที่ผู้หญิงจะเห็นภาพในมุมมองที่กว้างกว่า จดจำ และเก็บรายละเอียดได้มากกว่า สังเกตการเปลี่ยนแปลงเล็กๆ น้อยๆ ได้ดีกว่าผู้ชาย
  • ผู้หญิงจะมีสมองเกี่ยวข้องกับความคิดที่มีความจุมากกว่าผู้ชาย ซึ่งกระตุ้นการทำงานของอารมณ์ ทำให้ผู้หญิงช่างคิด และใช้อารมณ์มากกว่าผู้ชาย ในขณะที่ผู้ชายจะมีสมองเพื่อความอยู่รอด
  • ผู้หญิงมีทักษะการฟัง ความเข้าใจภาษา รวมถึงพูดดีกว่าผู้ชาย เก็บความจำและเหตุการณ์ได้ดีกว่า ทำให้จดจำเรื่องราวเก่าๆ ได้ละเอียด แต่ผู้ชายจะจำเฉพาะเรื่องสำคัญๆ
  • ผู้ชายจะแก้ปัญหาเฉพาะหน้า หรือความเครียดในช่วงสั้นๆ ได้ดีกว่าผู้หญิง แต่ผู้หญิงจะควบคุมอารมณ์ได้ดีกว่าผู้ชาย ซึ่งใจร้อน และหงุดหงิดง่ายกว่าผู้หญิง ผู้หญิงอดทนต่อปัญหาระยะยาวได้ดี

อ่านต่อ “การเรียนรู้ของเด็กเริ่มต้นจากการฝึกฝน” คลิกหน้า 2

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

 

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up