เรากำลังเลี้ยงลูกให้เป็น “ออทิสติกเทียม” ด้วย ทีวี แท็บเล็ต และเร่งเรียน หรือเปล่า?

Alternative Textaccount_circle
event

ถ้าเด็กอายุ 3 ขวบแล้ว ยังไม่พูด ชอบเล่นคนเดียว ไม่สนใจใคร คุณกำลังนึกถึงอะไร อาการคล้ายออทิสติกใช่ไหมคะ แต่อย่าเพิ่งด่วนสรุป เพราะนี่อาจเป็นอาการของเด็กที่เป็นออทิสติกเทียมก็ได้…!?!

ออทิสติกเทียมมีจริง เป็นอาการที่เกิดจากการเลี้ยงดู มักพบในเด็กที่อยู่ในเมือง ครอบครัวมีฐานะดี เด็กมีพี่เลี้ยงคอยดูแล มักเป็นครอบครัวที่เร่งรีบ และใช้อุปกรณ์สื่อสาร เช่น ทีวี แท็บเลต เลี้ยงดูลูกแทนที่จะพูดคุย สบตา โอบกอดกัน ซึ่งปัจจุบันพบมากขึ้นเรื่อยๆ!

ออทิสติกเทียม ให้ลูกดูทีวี ติดแท็บเล็ต เร่งเรียน“แม้ออทิสติกเทียมจะแก้ไขได้ แต่ถ้ารู้ช้า ได้รับการแก้ไขช้า ลูกก็อาจมีพัฒนาการล่าช้าหรือพัฒนาไปเป็นออทิสติกจริงๆ ได้ การเลี้ยงลูกด้วยรักการเอาใจใส่ และการมีปฏิสัมพันธ์กับลูกน้อย เป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับพ่อแม่ ถ้าไม่อยากให้ลูกเสี่ยงเป็นออทิสติกเทียม” นี่คือคำแนะนำที่ดีที่สุด จาก ดร.วสุนันท์ ชุ่มเชื้อ อาจารย์ประจำและผู้เชี่ยวชาญการส่งเสริมการพัฒนาสมองและกระบวนการรู้คิดในเด็ก สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมการพัฒนาสมองที่สอดคล้องกับพัฒนาการ ซึ่งมีโอกาสได้ทำงานช่วยเหลือครอบครัวจำนวนมากที่มีลูกเป็นออทิสติกจริงๆ และออทิสติกเทียม

อ่านต่อ “ออทิสติกเทียม กับ ออทิสติก ต่างกันอย่างไร” คลิกหน้า 2

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up