ตารางวัคซีน ปี 2561

ตารางวัคซีน ปี 2561 จากสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย มาแล้วเช็กเลย!

event
ตารางวัคซีน ปี 2561
ตารางวัคซีน ปี 2561

ตารางวัคซีน ปี 2561 สำหรับเด็กไทย

ตารางวัคซีน ปี 2561
ตารางวัคซีน ปี 2561

 จาก ตารางวัคซีน ปี 2561 สรุปรายการที่เปลี่ยนแปลงไปจากปี 2560 และประเด็นสำคัญ ได้ดังนี้…

ตารางวัคซีน ปี 2561
คำอธิบาย ตารางวัคซีน ปี 2561

(1) บีซีจี (เด็กแรกเกิด)

  • ฉีด 1 ซีซี หัวไหล่ซ้าย ไม่ควรฉีดสะโพก

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

(2) ตับอักเสบบี (เด็กแรกเกิด-ผู้ใหญ่กรณีภูมิไม่ขึ้น)

  • ทุกคนต้องได้อย่างน้อย 3 เข็มและเข็มสุดท้ายอายุมากกว่าเท่ากับ 6 เดือน
  • เด็กที่แม่เป็น HBsAg-positive และแม่ HBeAg + ด้วยต้องให้ HBIG ภายใน 12 ชม.และไม่เกิน 7 วัน

+ต้องตรวจเลือดลูกอายุ 9-12 เดือน (HBsAgและAnti-HBs)

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

(3) คอตีบ ไอกรน บาดทะยัก โปลิโอ (เริ่มอายุ 2 เดือน)

  • DTaP แทน DTwP ได้ทุกเข็ม
  • 3 เข็มแรกควรเป็นชนิดเดียวกัน ถ้าหาไม่ได้ต่างชนิดก็ได้
  • อายุ 4-6 ปี อาจใช้ Tdap แทนได้
  • อายุ 11-12ปี ควรได้ Td หรือ Tdap หรือ TdaP ไม่ว่าจะเคยได้ Tdap ตอน 4-6 ปีมาก่อนหรือไม่
  • หญิงตั้งครรภ์ควรได้ Tdap ที่อายุ 27-36 สัปดาห์ทุกการตั้งครรภ์

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

(4) โปลิโอ

  • หยอด 2 สายพันธุ์ (type 1,3) 5 ครั้ง+ IPV 1 ครั้งอายุ 4 เดือน
  • IPV สามารถแทน OPV ได้ทุกโด๊ส

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up