ราคาวัคซีนโรต้า 2561

อัพเดท ราคาวัคซีนโรต้า 2561 จาก 12 โรงพยาบาลดัง

ราคาวัคซีนโรต้า 2561
ราคาวัคซีนโรต้า 2561

ราคาวัคซีนโรต้า 2561

1. ราคาวัคซีนโรต้า โรงพยาบาลหัวเฉียว

ราคาวัคซีนโรต้า 2561

หมายเหตุ ราคาวัคซีนโรต้า ใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม จนถึงวันที่  31 ธันวาคม 2561 

ราคาวัคซีนโรต้า 2561 อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของโรงพยาบาล

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  www.hc-hospital.com

 

2. ราคาวัคซีนโรต้า โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น

ราคาวัคซีนโรต้า 2561

หมายเหตุ ราคาวัคซีนโรต้า ใช้ได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

ราคาวัคซีนโรต้า 2561 อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของโรงพยาบาล

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  www.kasemrad.co.th

 

3. ราคาวัคซีนโรต้า โรงพยาบาลเสรีรักษ์

ราคาวัคซีนโรต้า 2561

หมายเหตุ ราคาวัคซีนโรต้า2561 อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของโรงพยาบาล

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  www.seriruk.co.th

 

4. ราคาวัคซีนโรต้า โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล (อ้อมน้อย)

ราคาวัคซีนโรต้า 2561

หมายเหตุ ราคาวัคซีนโรต้า ใช้ได้จนถึงวันที่  31 ธันวาคม 2561 

ราคาวัคซีนโรต้า2561 อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของโรงพยาบาล

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   www.vichaivej.com

 

คลิก!ต่อ หน้า 3 >> ราคาวัคซีนโรต้า2561

 

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

 

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up