การดูแลลูก

แจกคัมภีร์ การดูแลลูก ครบทุกช่วงวัย ตั้งแต่ “แรกเกิด – 12 ปี”

การดูแลลูก
การดูแลลูก

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันพบปัญหาเด็กไทยมีปริมาณสูงขึ้นชัดเจน ซึ่งสาเหตุหลักมาจากการเลี้ยงดูที่ไม่เหมาะสม จึงเป็นเรื่องสำคัญที่ผู้ใหญ่ทุกหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเด็ก ต้องให้การร่วมมือและสนับสนุน โดยหน้าที่หลักของกุมารแพทย์นอกจากให้การรักษาดูแลขณะเจ็บป่วยแล้ว กุมารแพทย์ก็ต้องให้คำแนะนำครอบครัวในแต่ละช่วงวัยเพื่อเป็นหลักในการเลี้ยงดู พัฒนาเด็กเราให้เติบโตอย่างถูกทิศทาง เป็นกำลังสำคัญของครอบครัว เป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติต่อไป

แต่ขณะเดียวกัน ตัวคุณพ่อคุณแม่เอง ก็เป็นผู้ที่มีความสำคัญอย่างสูงต่อการส่งเสริม เลี้ยงดู พัฒนาลูกน้อยรอบด้าน และให้โอกาสให้ลูกได้มีประสบการณ์ในด้านต่างๆตลอดช่วง 15 ปีแรกของชีวิต ซึ่งจำเป็นต้องค้นคว้าหาความรู้เพื่อนำไปใช้ในการเลี้ยงดูและพัฒนาเด็กต่อไป

 

ซึ่งสำหรับคู่มือ การดูแลลูก ที่ทาง Amarin Baby & Kids นำมาให้ดาวน์โหลดฟรีนี้ จัดทำและเผยแพร่โดยราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย สมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเขียนโดยคณาจารย์หมอเด็กชั้นนำของประเทศไทย เพื่อคุณพ่อคุณแม่โดยเฉพาะ!!!

 

โดยเป็นเรื่องการดูแลและพัฒนาเด็ก ตั้งแต่ช่วงอายุแรกเกิด – 3 ปี , 3 ปี – 6 ปี ,  6 ปี – 12 ปี รวมไปถึง การดูแลลูก ในช่วง วัยรุ่น คือ 12 – 18 ปี และยังมีหนังสือแนวทางการดูและสุขภาพเด็กอีกด้วย

 

>> หากคุณพ่อคุณแม่ต้องการ คู่มือ การดูแลลูกน้อย วัย 0-3 ปี
ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ฟรี! คลิกด้านล่างนี้เลย ⇓

คู่มือสําหรับพ่อแม่ เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการดูแลและพัฒนาเด็ก วัยเด็กเล็ก 0-3 ปี

การดูแลลูก
คัมภีร์ การดูแลลูก วัยเด็กเล็ก 0-3 ปี

 

คลิกหน้า 3 เพื่อดาวน์โหลดคัมภีร์ การดูแลลูก ตั้งแต่ 3 – 12 ปี

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up