การเจริญเติบโต

การเจริญเติบโตของลูก จากความรักของพ่อแม่

event
การเจริญเติบโต
การเจริญเติบโต

การเจริญเติบโต4.ความรักของพ่อแม่ ทำให้เส้นผมของลูกน้อยแรกเกิดมีน้อยนิด และจะค่อยๆ เพิ่มขึ้นเมื่ออายุ 3-4 เดือน

5.ความรักของพ่อแม่ ทำให้ลูกน้อยยิ้มให้คุณพ่อ คุณแม่จากใจเป็นครั้งแรก เมื่ออายุ 4-6 เดือน

banner300x2506.ความรักของพ่อแม่ ทำให้น้ำหนักของลูกน้อย เพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า ภายในระยะเวลา 5 เดือนตั้งแต่เกิด

7.ความรักของพ่อแม่ ทำให้ลูกน้อยแรกเกิด ปัสสาวะทุกๆ 20 นาที และจะลดความถี่ลงเมื่ออายุ 6 เดือน

การเจริญเติบโต

อ่านต่อ “การเจริญเติบโตของลูก มาจากความรักของพ่อแม่” คลิกหน้า 3

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up