แม่เตรียมเฮ! รัฐปรับ เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด เพิ่มเป็น 6 ปี ดูเงื่อนไขและวิธีลงทะเบียนได้ที่นี่

account_circle
event

แม่เฮกันไปยาวๆ รัฐเพิ่มสวัสดิการให้ลูกน้อยขยายเวลารับ เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด จาก 3 ปี ยาวต่อเนื่องเป็น 6 ปีเต็ม แถมปรับเกณฑ์ขยายรายได้พ่อแม่จาก 36,000 บาท เป็น 100,000 บาทต่อปี ผลักดันการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการของเด็กๆเต็มที่ช่วงปฐมวัย

ครม. ผ่านนโยบายขยายสิทธิ์รับ เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด เพิ่มเป็น 6 ปี เริ่มปีงบประมาณ 62 เป็นต้นไป

ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เสนอปรับเกณฑ์การให้สิทธิ เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด  2 ประเด็นหลัก คือ ขยายฐานรายได้ของพ่อแม่ และเพิ่มระยะเวลารับสิทธิ์ของลูกให้นานขึ้น ให้สอดคล้องจุดประสงค์ของโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรก ซึ่งเริ่มต้นมาตั้งแต่ปี 2558 เพื่อจัดสวัสดิการพื้นฐานและสร้างระบบการคุ้มครองทางสังคมให้เด็กแรกเกิดได้รับการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพ รวมทั้งยังเป็นมาตรการจูงใจให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง นำเด็กเข้ารับบริการสาธารณสุขอย่างเป็นระบบ

เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

รัฐได้รับปรับเกณฑ์การเข้ารับสิทธิ์ จากเดิมที่กำจัดเฉพาะครอบครัวที่มีรายได้ไม่เกิน 3,000 บาท ต่อคน /ต่อเดือน หรือราว 36,000 บาทต่อคน/ ต่อปี ปรับเพิ่มเป็น 100,000 ต่อคน/ต่อปี  ซึ่งสอดคล้องกับการใช้ฐานเกณฑ์รายได้ของผู้มีรายได้น้อยตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ และพื่อเพิ่มโอกาสให้กับครัวเรือนที่มีรายได้น้อย

แถมยังขยายระยะเวลาในการรับสิทธิ์เงินอุดหนุนแรกเกิดของลูกน้อยที่จากเดิม 3 ปี ให้เพิ่มต่อเนื่องเป็น 6 ปีเต็ม โดยเด็กที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ที่มีคุณสมบัติตามกำหนดและไม่เคยรับสิทธิมาก่อน จะได้รับสิทธิตั้งแต่ปีนี้จนอายุครบ 6 ปี ส่วนเด็กที่รับสิทธิในปี 2559 – 2561 ให้รับต่อไปจนอายุครบ 6 ปี สำหรับเด็กที่เกิดในปีนี้ (พ.ศ.5262) ให้รับสิทธิจนอายุครบ 6 ปี

ทางกระทรวงฯได้ประมาณการรายจ่ายและค่าเป้าหมายตั้งแต่ปีพ.ศ. 2562 –2567 มีแผนการช่วยเหลือตามจำนวนเด็ก ซึ่งคาดว่าจะมีเด็ก 1.4 ล้านคนได้รับสิทธิ์ ดังต่อไปนี้

เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

*ปี 2562 คาดว่าจะมีจำนวนเด็ก 1.4 ล้านคนใช้งบประมาณ 1.3 หมื่นล้านบาท

*ปีงบประมาณ 2563 มีจำนวนเด็กแรกเกิด 1.75 ล้านคน ใช้งบประมาณ 1.35 หมื่นล้านบาท

*ปีงบประมาณ 2564 จำนวนเด็ก 2 ล้านคน ใช้งบประมาณ 1.45 หมื่นล้านบาท

*ปีงบประมาณ 2565 เด็กแรกเกิด 1.95 ล้านคน ใช้งบประมาณ 1.4 หมื่นล้านบาท

*ปีงบประมาณ 2566 จำนวนเด็ก 1.7 ล้านคน ใช้งบประมาณ 1.34 หมื่นล้านบาท

*ปีงบประมาณ 2567 คาดมีเด็กเกิด 1.8 ล้านคน ใช้งบ 1.3 หมื่นล้านบาท

อ่านต่อเงื่อนไขการรับสิทธิ์และวิธีลงทะเบียน หน้า 2

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up