ตารางการฉีดวัคซีน

ตารางการฉีดวัคซีน ตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 12 ขวบ

event
ตารางการฉีดวัคซีน
ตารางการฉีดวัคซีน

7. วัคซีนฮิบ

ตารางการฉีดวัคซีน

  • แนะนำให้ฉีด 3 ครั้ง เมื่ออายุ 2, 4 และ 6 เดือน ฉีดเข็มกระตุ้นเมื่ออายุ 12-18 เดือน
  • ไม่จำเป็นต้องฉีดในเด็กที่แข็งแรง ควรฉีดในเด็กที่มีความเสี่ยง
  • ไม่จำเป็นต้องฉีดให้เด็กปกติอายุ 2 ขวบขึ้นไป

8. วัคซีนตับอักเสบเอ

  • ฉีดได้ตั้งแต่อายุ 1 ปีขึ้นไป โดยฉีด 2 เข็มห่างกัน 6-12 เดือน อาจใช้ต่างชนิดได้ในการฉีดแต่ละครั้ง

9. วัคซีนอีสุกอีใส

  • ฉีดได้ตั้งแต่ 1 ขวบขึ้นไป แนะนำให้ฉีดเข็มแรกเมื่อ 12-18 เดือน เข็มที่ 2 เมื่อ 4-6 ขวบ
  • อาจฉีดเข็มที่ 2 ก่อน 4 ขวบ ถ้ามีการระบาด โดยต้องห่างกันอย่างแรก 3 เดือน
  • ถ้าเด็กอายุมากกว่า 13 ปี ให้ฉีด 2 เข็มห่างกันอย่างน้อย 1 เดือน

10. วัคซีนไข้หวัดใหญ่

  • ให้ฉีดในเด็ก 6 เดือนขึ้นไป – 18 ปี โดยเฉพาะเด็กอายุน้อยกว่า 2 ขวบ และเด็กที่มีความเสี่ยง เช่น โรคปอดเรื้อรัง รวมหอบหืด โรคหัวใจ โรคอ้วน ภูมิคุ้มกันบกพร่อง และโรคเรื้อรัง เป็นต้น แนะนำให้ฉีดก่อนฤดูฝน และสามารถฉีดได้ตลอดปี
  • ถ้าอายุน้อยกว่า 9 ปี การฉีดในครั้งแรกต้องฉีด 2 เข็ม ห่างกัน 1 เดือน ถ้าปีแรกได้ฉีดเพียงครั้งเดียว ปีถัดมาให้ฉีด 2 ครั้ง จากนั้นจึงส่ามารถฉีดปีละครั้ง
  • ในเด็กน้อยกว่า 3 ขวบ ให้ได้ทั้งขนาด 0.25 หรือ 0.5 มล. สามารถใช้วัคซีนไข้หวัดใหญ่ชนิด 3 หรือ 4 สายพันธุ์ทดแทนได้

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

อ่านต่อ “คำอธิบายรายละเอียดวัคซีนแต่ละชนิด” คลิกหน้า 5

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up