ไขบนศีรษะลูก เกิดจากอะไร ไขบนหัวทารก ดูแลอย่างไรให้หาย

ไขบนหัวทารก ลักษณะคล้ายขี้หัว ไขบนศีรษะลูกแบบนี้ เกิดจากอะไร ทำยังไงให้หาย