หมอเด็ก

16 หมอเด็ก ที่คุณพ่อคุณแม่ต้องรู้จักไว้

หมอเด็ก
หมอเด็ก

หมอเด็ก หรือกุมารแพทย์ เป็นบุคคลากรที่มีความสำคัญมากๆ กับพ่อแม่มือใหม่มีลูกเล็กทุกคนค่ะ เพราะไม่ว่าลูกน้อยจะเจ็บป่วยเล็กน้อย หรือเจ็บป่วยหนักๆ คุณหมอรักษาเด็กจะต้องเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างปฏิเสธไม่ได้เลยค่ะ ทีมงาน Amarin Baby & Kids ได้รวบรวมรายชื่อคุณหมอเด็กผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ มาฝากทุกครอบครัวให้ได้ทราบกันค่ะ

 

หมอเด็ก ต้องบอกต่อให้คุณพ่อคุณแม่รู้จัก!!

ตั้งแต่ลูกแรกคลอดออกมาวินาทีแรกจะต้องมี หมอเด็ก หรือกุมารแพทย์ด้านทารกแรกเกิดและปริกำเนิด อาจสงสัยกันว่าปริกำเนิดคืออะไร เข้าใจง่ายๆ คือ ภาวะเสี่ยง ภาวะวิกฤติในช่วงขณะตั้งครรภ์ เป็นผู้เข้ามารับช่วงดูแลทารกแรกเกิดต่อจากคุณหมอสูติฯ ที่ทำคลอดคุณแม่ทันทีค่ะ คุณหมอเด็กจะทำหน้าที่ตรวจสุขภาพทารกแรกคลอดว่ามีสุขภาพโดยรวมเป็นอย่างไร มีอาการสุ่มเสี่ยงอะไรให้ ต้องเฝ้าระวังหรือไม่ นอกจากนี้คุณหมอที่ให้การรักษาในเด็กเล็ก เด็กโต ยังจะต้องเกี่ยวข้องกันไปตามสาเหตุอาการที่เด็กๆ  ป่วย ไม่ว่าจะป่วยเป็น ไข้หวัด ไข้เลือดออก ท้องเสีย อาเจียน รวมถึงการให้วัคซีนทารกแรกเกิด หรือหมอด้านจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น หมอด้านพัฒนาการเด็ก  ฯลฯ และนี่คือรายชื่อหมอเด็ก ที่คุณพ่อคุณแม่ต้องรู้จักไว้เมื่อยามฉุกเฉินลูกเจ็บป่วยจะได้พาไปรักษากันค่ะ

หมอเด็ก

พญ.รพีพรรณ หาญสืบสาย

คุณหมอผู้เชี่ยวชาญสาขากุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด ที่ให้การดูแลรักษาตั้งแต่ทารกคลอดออกมา รวมถึงดูแลภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ให้ทารกปลอดภัย  คุณหมอเด็กใจดีท่านนี้ประจำอยู่ที่ โรงพยาบาลเด็กสมิติเวช สาขาสุขุมวิท

หมอเด็ก

พญ. ฐิตาภรณ์ วรรณประเสริฐ

คุณหมอผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางกุมารเวชศาสตร์ตจวิทยา คุณหมอมีความชำนาญและให้การรักษาเด็กในเรื่องการเจ็บป่วยโรคทางผิวหนัง คุณหมอเด็กใจดีท่านนี้ประจำอยู่ที่ โรงพยาบาลกรุงเทพ โรงพยาบาลผิวหนังอโศก และโรงพยาบาลเด็ก

หมอเด็ก

พญ.หทัยทิพย์ ชัยประภา

คุณหมอผู้เชี่ยวชาญสาขากุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด ที่ให้การดูแลรักษาตั้งแต่ทารกคลอดออกมา รวมถึงดูแลภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ให้ทารกปลอดภัย    คุณหมอเด็กใจดีท่านนี้ประจำอยู่ที่ โรงพยาบาลเด็กสมิติเวช สาขาศรีนครินทร์

หมอเด็ก

นพ.วิชาญ บุญสวรรค์ส่ง

คุณหมอผู้เชี่ยวชาญกุมารเวชศาสตร์ เฉพาะทางด้านโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน หากคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกแล้วเกิดปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับอาการภูมิแพ้ หรือระบบภูมิคุ้มกันต่างๆ สามารถมาปรึกษาและรักษากับคุณหมอได้ค่ะ  ซึ่งคุณหมอเด็กใจดีท่านนี้ประจำอยู่ที่ โรงพยาบาลวิภาราม

 

หมอเด็ก

ศ.นพ.สุรเดช หงส์อิง

คุณหมอผู้เชี่ยวชาญสาขากุมารเวชศาสตร์ & อนุสาขาโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก ที่ให้การดูแลรักษาเด็กเล็กที่ป่วยเป็นมะเร็ง คุณหมอมีความเชี่ยวชาญและรักษาปลูกถ่ายไขกระดูกและมะเร็งในเด็กโดยเฉพาะค่ะ คุณหมอเด็กใจดีท่านนี้ประจำอยู่ที่ โรงพยาบาลเด็กสมิติเวช สาขาศรีนครินทร์

หมอเด็ก

ผศ.พญ.วิภารัตน์ มนุญากร

คุณหมอผู้เชี่ยวชาญกุมารเวชศาสตร์ สาขาวิชาโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันในเด็ก หากคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกแล้วเกิดปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับอาการภูมิแพ้ หรือระบบภูมิคุ้มกันต่างๆ สามารถมาปรึกษาและรักษากับคุณหมอได้ค่ะ  ซึ่งคุณหมอเด็กใจดีท่านนี้ประจำอยู่ที่ โรงพยาบาลรามาธิบดี

หมอเด็ก

รศ.นพ.สามารถ ภคกษมา

คุณหมอเด็กผู้เชี่ยวชาญสาขาโรคโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก ที่ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยเด็กโรคเป็นมะเร็ง มะเร็งเม็ดเลือดขาว คุณหมอมีความเชี่ยวชาญการรักษาด้วยวิธีการปลูกถ่ายสเตมเซลล์หรือปลูกถ่ายไขกระดูกค่ะ คุณหมอประจำอยู่ที่ โรงพยาบาลเด็กสมิติเวช สาขาศรีนครินทร์

หมอเด็ก

พญ.ปิยนุช ธนชยานนท์

คุณหมอผู้เชี่ยวชาญกุมารเวชศาสตร์ เฉพาะทางอนุสาขากุมารเวชศาสตร์พัฒนาการและพฤติกรรม หากคุณพ่อคุณแม่ต้องการปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องพัฒนาการและพฤติกรรมของลูกน้อย สามารถมาปรึกษาและรักษากับคุณหมอได้ค่ะ  ซึ่งคุณหมอเด็กใจดีท่านนี้ประจำอยู่ที่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

หมอเด็ก

พญ.วรรณนิสา ภู่เจริญ

คุณหมอเด็กผู้เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดรักษาผู้ป่วยเด็กโดยเฉพาะ  ผ่าตัดรักษาให้ตั้งแต่เด็กทารก เด็กเล็ก ไปจนถึงเด็กโต รวมถึงยังเชี่ยวชาญเฉพาะด้านผ่าตัดผ่านกล้อง.. แผลเล็ก เจ็บน้อย กลับบ้านเร็ว  คุณหมอเด็กใจดีท่านนี้ประจำอยู่ที่โรงพยาบาลเด็กสมิติเวช สาขาศรีนครินทร์

หมอเด็ก

นพ.ชัยสิทธิ์ แสงทวีสิน

คุณหมอทรงคุณวุฒิผู้เชี่ยวชาญสาขากุมารเวชศาสตร์-โรคหัวใจ ในเด็กเล็กที่เจ็บป่วยด้วยโรคหัวใจ ต้องการคุณหมอที่มีความชำนาญและให้การรักษาเฉพาะทาง แนะนำคุณหมอเด็กใจดีท่านนี้ค่ะ คุณหมอประจำอยู่ที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (โรงพยาบาลเด็ก)

หมอเด็ก

พญ.วรารัตน์ ณีรัตนพันธุ์

คุณหมอผู้เชี่ยวชาญสาขากุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด ที่ให้การดูแลรักษาตั้งแต่ทารกคลอดออกมา รวมถึงดูแลภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ให้ทารกปลอดภัย คุณหมอเด็กใจดีท่านนี้ประจำอยู่ที่ โรงพยาบาลวิภาราม

หมอเด็ก

พญ.พรชนก เอี่ยมศิริรักษ์

คุณหมอเด็กผู้เชี่ยวชาญด้านโรคโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก คุณหมอมีความเชี่ยวชาญในการรักษามะเร็งในเด็กโดยเฉพาะค่ะ คุณหมอเด็กใจดีท่านนี้ประจำอยู่ที่ โรงพยาบาลเด็กสมิติเวช สาขาศรีนครินทร์

หมอเด็ก

นพ. สิวโรจน์ ขนอม

คุณหมอผู้เชี่ยวชาญกุมารเวชศาสตร์ เฉพาะทางด้านโรคระบบทางเดินอาหารและโรคตับ หากคุณพ่อคุณแม่ต้องการปรึกษา และรักษาเกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยของลูกน้อยในโรคระบบทางเดินอาหาร รวมทั้งโรคตับ สามารถมาปรึกษาและรักษากับคุณหมอได้ค่ะ  ซึ่งคุณหมอเด็กใจดีท่านนี้ประจำอยู่ที่ โรงพยาบาลศิครินทร์

หมอเด็ก

พญ.สุพัตรา ทีฆะธาดา

คุณหมอเด็กผู้เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดรักษาผู้ป่วยเด็กโดยเฉพาะ  ผ่าตัดรักษาให้ตั้งแต่เด็กทารก เด็กเล็ก ไปจนถึงเด็กโต รวมถึงยังเชี่ยวชาญเฉพาะด้านผ่าตัดผ่านกล้อง.. แผลเล็ก เจ็บน้อย กลับบ้านเร็ว  คุณหมอเด็กใจดีท่านนี้ประจำอยู่ที่โรงพยาบาลเด็กสมิติเวช สาขาศรีนครินทร์

หมอเด็ก

พญ. สุวดี จิระศักดิ์พิศาล

คุณหมอผู้เชี่ยวชาญกุมารเวชศาสตร์ เฉพาะทางด้านโรคติดเชื้อ หากลูกน้อยของคุณพ่อคุณแม่เจ็บป่วยเกี่ยวข้องกับอาการติดเชื้อต่างๆ สามารถมาปรึกษาและรักษากับคุณหมอได้ค่ะ ซึ่งคุณหมอเด็กใจดีท่านนี้ประจำอยู่ที่ โรงพยาบาลศิครินทร์

 

หมอเด็ก

ศ.เกียรติคุณ นพ. ปกิต วิชยานนท์
คุณหมอเด็กผู้เชี่ยวชาญด้านโรคภูมิแพ้และวิทยาภูมิคุ้มกัน คุณหมอมีความเชี่ยวชาญในการดูแลรักษาเด็กที่ป่วยเป็นโรคภูมิแพ้ รวมถึงโรคหืด คุณหมอเด็กใจดีท่านนี้ประจำอยู่รพ.เด็กสมิติเวช สาขาสุขุมวิท และ ดูแลสถาบันโรคภูมิแพ้โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี

 

การเจ็บป่วยในเด็กเล็กบางครั้งก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหัน แต่จะดีไม่น้อยหากคุณพ่อคุณแม่ได้รู้จักกับคุณหมอรักษาเด็กโดยเฉพาะ หรือเฉพาะทางโรคเด็ก หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหมอเด็กทั้ง 16 ท่านนี้จะเป็นที่เพิ่งยามลูกเล็กเด็กแดงเจ็บป่วยได้นะคะ …ด้วยความใส่ใจและห่วงใย

 

 


ขอขอบภาพคุณหมอจาก :
โรงพยาบาลสมิติเวช สาขาสุขุมวิท-สาขาศรีนครินทร์-สาขาธนบุรี
โรงพยาบาลผิวหนังอโศก
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
โรงพยาบาลศิครินทร์
โรงพยาบาลวิภาราม
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (โรงพยาบาลเด็ก)

 

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up