เด็กสมาธิสั้น

เทคนิคดูแลเรื่องเรียน เมื่อลูกน้อย สมาธิสั้น

Alternative Textaccount_circle
event
เด็กสมาธิสั้น
เด็กสมาธิสั้น

เด็กที่มีอาการ สมาธิสั้น มักมีปัญหาด้านพฤติกรรม และการเรียนรู้ ซึ่งคุณพ่อ คุณแม่สามารถช่วยส่งเสริมลูกน้อยในเรื่องของการเรียนได้ ด้วยหลักปฏิบัติง่ายๆ เพียง 3 ข้อ ได้แก่ ดูแลลูกเรื่องทำการบ้าน ดูแลลูกเรื่องเข้าสังคม และดูแลลูกเรื่องพฤติกรรม  มีรายละเอียดดังนี้

เด็กสมาธิสั้น

การดูแลเด็ก สมาธิสั้น

1.ดูแลลูกเรื่องทำการบ้าน

เด็กที่ สมาธิสั้น มักมีปัญหาเรื่องการทำการบ้านและการจัดลำดับความสำคัญ  ขาดสมาธิ วอกแวก ไม่จดจ่อ บางครั้งก็เหม่อลอย ทำให้ทำงานช้า ทำงานไม่เสร็จตามเวลาที่กำหนด ไม่มีความรอบคอบ และทำงานไม่เรียบร้อย เป็นต้น สิ่งที่คุณพ่อ คุณแม่นั้นสามารถช่วยลูกสมาธิสั้นได้ คือ

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

 

  • จัดตารางเวลาในชีวิตประจำวันให้ลูกน้อยอย่างเหมาะสม ด้วยการพูดคุยทำข้อตกลงกันให้ชัดเจน เช่น เรื่องเวลาตื่นนอน อาบน้ำ รับประทานอาหารเช้า ไปโรงเรียน และทำการบ้าน เป็นต้น
  • ให้ลูกน้อยเตรียมอุปกรณ์ในการทำการบ้านให้พร้อม เช่น ดินสอ ยางลบ ไม้บรรทัด  รวมทั้งสถานที่ทำการบ้าน ต้องสงบเงียบ ไม่มีเสียงรบกวน หรือสิ่งต่างๆ ที่มาทำให้ไขว้เขว เสียสมาธิ  แนะนำให้ลูกน้อย แบ่งงาน หรือการบ้านออกเป็นส่วนๆ หรือเป็นขั้นเป็นตอน เพื่อให้ลูกรู้จักเรียงลำดับความสำคัญก่อนหลัง และทำงานทีละอย่าง โดยสิ่งไหนต้องทำให้เสร็จก่อนคือสิ่งแรกที่ให้ลูกลงมือทำ
  • ทำเป็นตัวอย่างให้ลูกเห็น และลองให้ลูกทำตาม ถ้าลูกน้อยสงสัยเรื่องการบ้าน หรือทำไม่ได้ คุณพ่อ คุณแม่สามารถสอน และแนะนำให้ลูกน้อยเข้าใจ และคอยดูแลอยู่ข้างๆ เสมอ

เด็กสมาธิสั้น

อ่านต่อ “ดูแลลูกเรื่องเข้าสังคม” คลิกหน้า 2

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up