วัคซีนเสริม

“ลูกรับวัคซีนช้า” จะเป็นอย่างไร อันตรายหรือไม่?

วัคซีนเสริม
วัคซีนเสริม

ลูกรับวัคซีนช้า

Q: ถ้าครบระยะเวลาการฉีดวัคซีนของลูกวัย 6 เดือนแล้ว แต่คุณแม่ลืมพาลูกไปฉีดซ้ำ ไม่ทราบว่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันในร่างกายหรือไม่คะ?

สำหรับเรื่องนี้ แพทย์หญิงสุธีรา เอื้อไพโรจน์กิจ กุมารแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านทารกแรกเกิด ได้ให้คำอธิบายไว้ว่า…วัคซีนพื้นฐานของลูกวัย 6 เดือน คือเข็มกระตุ้นป้องกันโรคคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก โปลิโอ และไวรัสตับอักเสบบี หรือบางคนอาจเลือกรับวัคซีนชนิดรวม 6 โรคโดยเพิ่มอีก 1 โรคในเข็มเดียวกัน คือป้องกันโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อฮิบ นอกจากนี้ยังมีวัคซีนทางเลือกอีก 2 ชนิดคือ โรต้าไวรัส และไอพีดี

คำถามที่เกิดขึ้นเมื่อมีการลืมฉีดวัคซีน คือ

1. จำเป็นต้องเริ่มต้นฉีดใหม่ตั้งแต่ต้นหรือไม่?

คำตอบ คือ ไม่ต้องเริ่มต้นใหม่ ให้นับต่อไปได้เลย

 

2. จะทำให้ภูมิคุ้มกันขึ้นไม่ดีหรือไม่?

คำตอบ คือ ยังขึ้นดีเหมือนเดิม ขอเพียงแต่ต้องฉีดให้ครบตามจำนวนที่กำหนด จึงควรรีบไปฉีดทันทีที่นึกได้ เพื่อไม่ให้หลงลืมอีก

 

3. มีอันตรายจากการฉีดวัคซีนช้าเกินไปหรือไม่?

คำตอบ คือ วัคซีนตัวอื่นๆ ไม่มีปัญหายกเว้นวัคซีนโรต้า ไม่ควรนานจนกระทั่งลูกมีอายุเกิน 32 สัปดาห์ หรือประมาณ 8 เดือน เนื่องจากวัคซีนตัวนี้ยังไม่มีข้อมูลการรับรองความปลอดภัยหรือประสิทธิภาพของวัคซีนในเด็กที่อายุเกินเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ต้องรอผลการศึกษาวิจัยต่อไป

ขอบคุณบทความโดข้อมูล : แพทย์หญิงสุธีรา เอื้อไพโรจน์กิจ กุมารแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านทารกแรกเกิด

ทั้งนี้สำหรับการที่คุณแม่พา ลูกรับวัคซีนช้า กระทรวงสาธารณสุข ก็ได้มีกำหนดการให้วัคซีนกรณี ล่าช้า ดังตารางด้านล่างนี้

ลูกรับวัคซีนช้า

ขอบคุณที่มาและภาพจาก : แผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค กองโรคป้องกันด้วยวัคซีน กรมควบคุมโรค

หมายเหตุ :

*เด็กจะได้รับวัคซีนตามตารางนี้ครบภายในระยะเวลา 1 ปี จากนั้นให้วัคซีนต่อเนื่องตามที่กำหนดการให้วัคซีนปกติ

**วัคซีนที่ต้องให้มากกว่า 1 ครั้ง หากเด็กเคยได้รับวัคซีนมาบ้างแล้วและไม่มารับครั้งต่อไปตามกำหนดนัด ให้วัคซีนครั้งต่อไปนั้นได้ทันที่เมื่อพบเด็ก โดยไม่ต้องเริ่มต้นครั้งที่ 1 ใหม่

อ่านต่อ >> “วิธีทำให้การฉีดวัคซีนเป็นเรื่องง่าย” คลิกหน้า 3

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

 

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up
X