วัคซีนผู้ใหญ่ ใครว่าไม่สำคัญ พ่อแม่ควรฉีดถ้าอยากอยู่กับลูกไปนานๆ

Alternative Textaccount_circle
event

วัคซีนผู้ใหญ่ ก็สำคัญไม่แพ้กับวัคซีนของเด็กๆ คุณพ่อคุณแม่ไม่ควรละเลยนะคะ เพราะถ้าอยากอยากอยู่กับลูกไปนานๆ ต้องอ่านเลยว่า วัคซีนผู้ใหญ่ ที่พ่อแม่ควรฉีดมีวัคซีนอะไรบ้าง?

 

วัคซีนผู้ใหญ่

ส่วนใหญ่คุณแม่มักจะเป็นกังวลและให้ความสำคัญกับเรื่องของวัคซีนลูกน้อยกันมากๆ แต่รู้หรือไม่คะว่า ผู้ใหญ่ไปจนถึงผู้สูงอายุนั้น ก็จำเป็นต้องได้รับวัคซีนเช่นเดียวกัน เพื่อป้องกันโรคต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้ในวัยผู้ใหญ่ ซึ่งต้องบอกเลยว่าในปัจจุบัน สังคมไทยเริ่มก้าวเข้าสู่วัยผู้สูงอายุมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งแน่นอนว่าต้องเจอกับปัญหาเรื่องของสุขภาพร่างกาย รวมถึงค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพเพิ่มขึ้น เพราะฉะนั้น หากรู้จักที่จะป้องกันไว้ก่อนที่จะเกิดโรคต่างๆ ย่อมดีกว่าแน่นอนค่ะ เพราะนอกจากจะช่วยลดภาวะการเกิดโรคในผู้ใหญ่แล้ว ยังเป็นการช่วยลดภาวะแทรกซ้อนจากโรคต่างๆเพิ่มขึ้นด้วย

วัคซีน  คือ ตัวอย่างเชื้อของโรคที่ใช้ใส่เข้าไปในร่างกายของคนเราเพื่อกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันโรคนั้นขึ้นมา ส่วนใหญ่เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันที่ถาวรตลอดชีวิต วัคซีนอาจจะเป็นโมเลกุลจำลองที่หน้าตาเหมือนเชื้อโรค หรืออาจจะเป็นตัวเชื้อโรคจริงๆที่ทำให้ตาย หรือทำให้อ่อนแรงลงไปแล้วก็ได้ค่ะ

ข้อดีของวัคซีน  เป็นวิธีป้องกันโรคที่ดีที่สุด การลงทุนฉีดวัคซีน ถือว่าเป็นการลงทุนทางด้านสุขภาพที่คุ้มค่าที่สุด รองลงมาจากการลงทุนให้มีน้ำสะอาดไว้ดื่ม โรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน ส่วนใหญ่เป็นโรคที่เป็นแล้วมีความรุนแรง เมื่อเป็นแล้วมักรักษายาก เช่น โรคบาดทะยักในผู้สูงอายุ และบางโรคทำให้เสียชีวิตเป็นจำนวนมาก เช่น โรคไข้หวัดใหญ่และปอดบวมในผู้สูงอายุ หรือผู้มีโรคเรื้อรังอยู่ก่อน และบางโรคหากเป็นแล้วอาจกลายเป็นโรคเรื้อรังหรือไปถึงขั้นเป็นมะเร็ง เช่น โรคไวรัสตับอักเสบบี, โรคติดเชื้อไวรัสเอ็ชพีวี

ในการฉีด วัคซีนผู้ใหญ่ นั้นเป็นเรื่องที่ต้องติดตามดูกันไปตลอดชีวิตค่ะ และเป็นเรื่องที่จำเพาะเจาะจงเฉพาะบุคคล จึงต้องมีแผนวัคซีนตลอดชีพเฉพาะตัวของแต่ละคน โดยจะใช้การวิเคราะห์ ปัจจัยต่างๆเกี่ยวกับความต้องการวัคซีนซึ่งแตกต่างกัน ดังนี้

 • เพศ เนื่องจากวัคซีนผู้ใหญ่บางชนิด ใช้เฉพาะเพศหญิง เช่น วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV) หรือบางชนิดไม่เหมาะกับสตรีมีครรภ์ เช่น วัคซีนหัดเยอรมัน
 • อายุ เนื่องจากวัคซีนผู้ใหญ่บางตัว ให้เฉพาะบางอายุตามความเสี่ยงที่มาพร้อมกับวัย เช่น วัคซีนไข้หวัดใหญ่จะให้เฉพาะคนทั่วไปที่อายุ 50 ปีขึ้นไป วัคซีนปอดบวมให้เฉพาะคนอายุ65 ปีขึ้นไป
 • อาชีพ เนื่องจากบางอาชีพต้องฉีดวัคซีนบางอย่างเฉพาะ เช่น สัตวแพทย์ต้องฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า
 • การเดินทางไปต่างประเทศ ซึ่งอาจต้องสอบถามรายละเอียดว่าจะไปประเทศไหน เพราะแต่ละประเทศมีกฎหมายวัคซีนแตกต่างกัน เช่น ถ้าจะไปประเทศแอฟริกาต้องฉีดวัคซีนป้องกันไข้เหลือง จะไปเมกกะ ต้องฉีดวัคซีนป้องกันโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ
 • การใกล้ชิดกับคุณแม่ตั้งท้อง เช่น โรคไข้หวัดใหญ่อันตรายกับสตรีมีครรภ์อย่างมาก ผู้ใกล้ชิดคุณแม่ที่ตังท้องอยู่ ก็ควรจะได้รับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ด้วย เพื่อป้องกันไม่ให้โรคแพร่ไปถึงคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์
 • ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในบ้านพักคนชรา ซึ่งโรคที่พบบ่อยมากในบ้านพักคนชรา คือ โรคปอดบวม หรือโรคไข้หวัดใหญ่
 • ภูมิคุ้มกันต่อไวรัสตับอักเสบบี ต้องมีการตรวจดูว่า มีภูมิคุ้มกันโรคนี้แล้วหรือไม่ หากยังไม่มีก็ควรได้รับวัคซีน เพราะโรคนี้เป็นโรคที่ก่อความเสียหายรุนแรง อีกทั้งประเทศไทยเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการเป็นโรคนี้มาก ดังนั้น คนไทยทุกคนจึงควรได้รับวัคซีนป้องกันโรคนี้ ยกเว้นผู้ที่เคยตรวจเช็คเลือกและพบว่ามีภูมิคุ้มกันโรคนี้อยู่แล้ว
 • ความเสี่ยงต่อไวรัสตับอักเสบเอ เป็นพิเศษ ตัวอย่างเช่น เป็นเป็นโรคตับเรื้อรัง หรือเป็นผู้ติดยาเสพติด หรือมีโรคเลือดแข็งตัวผิดปกติ แล้วต้องการจะเดินทางไปยังประเทศที่มีโรคนี้มาก ก็ควรจะได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคนี้ไว้ด้วย
 • ผู้ที่ใช้ยาแอสไพริน กรณีที่เป็นเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี เพราะเด็กที่ทานยาแอสไพรินประจำมีความเสี่ยงที่จะเกิดความผิดปกติของสมองเมื่อได้วัคซีนบางตัวได้ แพทย์จึงต้องมีข้อมูลนี้ก่อนตัดสินใจให้วัคซีน
 • เคยเป็นอีสุกอีใสมาก่อนหรือไม่? ถ้าไม่เคยเป็น ควรต้องฉีดวัคซีนอีสุกอีใส เพราะโรคนี้หากมาเป็นเอาตอนอายุมากจะมีความรุนแรงมากกว่า
 • การเลี้ยงสุนัข ปัจจุบันนี้สถานเสาวภาได้นำหลักการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าล่วงหน้า (Pre Exposure) ขององค์การอนามัยโลก มาแนะนำให้คนไทยเลือกใช้ได้แล้ว โดยแนะนำให้ฉีดวัคซีนล่วงหน้า สำหรับคนที่มีความเสี่ยงจะติดเชื้อโรคนี้ หากมีการเลี้ยงสุนัข
 • ผู้มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อต่างๆ มากกว่าคนปกติ กลุ่มนี้ควรฉีด วัคซีนผู้ใหญ่ สำหรับป้องกันโรคมากกว่าคนทั่วไป เช่น เป็นมะเร็ง หรือให้ยาเคมีบำบัด
 • เป็นโรคที่หากแพ้วัคซีนแล้วอาจมีความรุนแรง เช่น เป็นหอบหืด หรือมีโรคของกล้ามเนื้อ-ระบบประสาท ทำให้ทางเดินลมหายใจบวม หรือมีปัญหาต่อการหายใจหรือการกลืน แพทย์จำเป็นต้องใช้ข้อมูลนี้ประกอบการวางแผนฉีดวัคซีนเฉพาะบุคคลด้วย

 

ขอบคุณข้อมูล : ศูนย์ตรวจสุขภาพ เครือ รพ.พญาไท

 

วัคซีนผู้ใหญ่ ที่จำเป็นต้องฉีด มีอะไรบ้าง?

 

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

 

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up