น้ำส้มคั้นสด

อ่านก่อนซื้อ! พบสารเคมีตกค้างใน “น้ำส้มคั้นสด” ถึง 60%

น้ำส้มคั้นสด
น้ำส้มคั้นสด

อ่านก่อนซื้อ! พบสารเคมีตกค้างใน “น้ำส้มคั้นสด” ถึง 60%

พบสารเคมีตกค้าง 18 ตัวอย่าง

 • Gourmet Juice by Hai Fresh Juice
  • พบสารเคมี 7 ชนิด
  • ไม่พบวัตถุกันเสีย
  • ปริมาณน้ำตาล 13.3 กรัม / 100 มล.
  • ไม่พบการตกค้างของยาปฏิชีวนะ
 • Good Monday
  • พบสารเคมี 6 ชนิด
  • ไม่พบวัตถุกันเสีย
  • ปริมาณน้ำตาล 8.55 กรัม / 100 มล.
  • ไม่พบการตกค้างของยาปฏิชีวนะ
 • Farmacy by Mad About Juice
  • พบสารเคมี 4 ชนิด
  • ไม่พบวัตถุกันเสีย
  • ปริมาณน้ำตาล 7.12 กรัม / 100 มล.
  • ไม่พบการตกค้างของยาปฏิชีวนะ
 • ร้านกานดา
  • พบสารเคมี 4 ชนิด
  • ไม่พบวัตถุกันเสีย
  • ปริมาณน้ำตาล 8.52 กรัม / 100 มล.
  • ไม่พบการตกค้างของยาปฏิชีวนะ
 • The Orange
  • พบสารเคมี 3 ชนิด
  • ไม่พบวัตถุกันเสีย
  • ปริมาณน้ำตาล 11.8 กรัม / 100 มล.
  • ไม่พบการตกค้างของยาปฏิชีวนะ
สารเคมีในน้ำส้ม
สารเคมีในน้ำส้ม
 • Smile
  • พบสารเคมี 2 ชนิด
  • ไม่พบวัตถุกันเสีย
  • ปริมาณน้ำตาล 9.83 กรัม / 100 มล.
  • ไม่พบการตกค้างของยาปฏิชีวนะ
 • V Juice
  • พบสารเคมี 2 ชนิด
  • ไม่พบวัตถุกันเสีย
  • ปริมาณน้ำตาล 7.66 กรัม / 100 มล.
  • ไม่พบการตกค้างของยาปฏิชีวนะ
 • Kiss C. Juice
  • พบสารเคมี 2 ชนิด
  • ไม่พบวัตถุกันเสีย
  • ปริมาณน้ำตาล 12.5 กรัม / 100 มล.
  • ไม่พบการตกค้างของยาปฏิชีวนะ
 • Beautea Fresh
  • พบสารเคมี 2 ชนิด
  • ไม่พบวัตถุกันเสีย
  • ปริมาณน้ำตาล 11.3 กรัม / 100 มล.
  • ไม่พบการตกค้างของยาปฏิชีวนะ
 • สวนส้มฝากนาย
  • พบสารเคมี 1 ชนิด
  • พบวัตถุกันเสีย กรดเบนโซอิก 176.11 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ซึ่งปริมาณที่พบอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 389 คือ ไม่เกิน 200 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
  • ไม่พบการตกค้างของยาปฏิชีวนะ
 • ร้าน Hurom Juice Café
  • พบสารเคมี 1 ชนิด
  • ไม่พบวัตถุกันเสีย
  • ปริมาณน้ำตาล 8.04 กรัม / 100 มล.
  • ไม่พบการตกค้างของยาปฏิชีวนะ
 • ทิปโก้ส้มโชกุน
  • พบสารเคมี 1 ชนิด
  • ไม่พบวัตถุกันเสีย
  • ปริมาณน้ำตาล 9.11 กรัม / 100 มล.
  • ไม่พบการตกค้างของยาปฏิชีวนะ
 • ทิปโก้ส้มเขียวหวาน
  • พบสารเคมี 1 ชนิด
  • ไม่พบวัตถุกันเสีย
  • ปริมาณน้ำตาล 9.42 กรัม / 100 มล.
  • ไม่พบการตกค้างของยาปฏิชีวนะ
 • ทิปโก้ส้ม Squeeze โชกุน
  • พบสารเคมี 1 ชนิด
  • ไม่พบวัตถุกันเสีย
  • ปริมาณน้ำตาล 10.3 กรัม / 100 มล.
  • ไม่พบการตกค้างของยาปฏิชีวนะ
 • ทิปโก้ส้มสายน้ำผึ้ง
  • พบสารเคมี 1 ชนิด
  • ไม่พบวัตถุกันเสีย
  • ปริมาณน้ำตาล 8.72 กรัม / 100 มล.
  • ไม่พบการตกค้างของยาปฏิชีวนะ
 • Mrs Smoothie So orange
  • พบสารเคมี 1 ชนิดในปริมาณที่มีการตกค้างน้อยมาก
  • ไม่พบวัตถุกันเสีย
  • ปริมาณน้ำตาล 8.43 กรัม / 100 มล.
  • ไม่พบการตกค้างของยาปฏิชีวนะ
 • Teddy Zero
  • พบสารเคมี 1 ชนิดในปริมาณที่มีการตกค้างน้อยมาก
  • ไม่พบวัตถุกันเสีย
  • ปริมาณน้ำตาล 12 กรัม / 100 มล.
  • ไม่พบการตกค้างของยาปฏิชีวนะ
 • สวนส้มธนาธร
  • พบสารเคมี 1 ชนิดในปริมาณที่มีการตกค้างน้อยมาก
  • ไม่พบวัตถุกันเสีย
  • ปริมาณน้ำตาล 7.69 กรัม / 100 มล.
  • ไม่พบการตกค้างของยาปฏิชีวนะ

ปริมาณน้ำตาล ผลทดสอบพบว่า ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 9.84 กรัม/100 มิลลิลิตร (ใกล้เคียงกับปริมาณน้ำตาลในน้ำส้มคั้นที่เคยมีผู้วิจัย โดยอ้างอิงจากงานเว็บไซต์ CalForLife.com ที่ระบุว่า ในน้ำส้มคั้นควรจะมีปริมาณน้ำตาล 8.4 กรัม/หน่วยบริโภค 100 กรัม)

 

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

อ่านก่อนซื้อ! พบสารเคมีตกค้างใน “น้ำส้มคั้นสด” ถึง 60%

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up