ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ที่รับรางวัลจากกิจกรรมในงาน Amarin baby&Kids Fair ครั้งที่ 6

Alternative Textaccount_circle
event

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี จากกิจกรรม ยิ่งช็อป…ยิ่งได้…ไม่ต้องลุ้น ในงาน Amarin baby&Kids Fair ครั้งที่ 6

Picture1

บ้านเด็ก Haenim Kids House มูลค่า 7,900 บาท

“คุณวิไล  พวงสายใจ”

 

Picture2

คอกกั้นเด็ก Haenim รุ่น Playgame มูลค่า 3,500 บาท

“คุณวรรณา  คุณกิตติ”

 

Picture3

สไลด์ช้างน้อย Haenim Mini Coco มูลค่า 3,900 บาท

“คุณนันทรัย  ปิยะรุจิเวช”

 

Picture4

รถขาไถ Haenim My Car มูลค่า 3,900 บาท 

“คุณภัทรชริญา  กิ่งสวัสดิ์”


***เงื่อนไขการรับรางวัล***

 1. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล
  • บ้านเด็ก Haenim Kids House มูลค่า 7,900 บาท
  • คอกกั้นเด็ก Haenim รุ่น Playgame มูลค่า 3,500 บาท
  • สไลด์ช้างน้อย Haenim Mini Coco มูลค่า 3,900 บาท
  • รถขาไถ Haenim My Car มูลค่า 3,900 บาท
 • ทีมงานจะติดต่อและแจ้งให้ผู้โชคดีทุกท่านทราบผ่านทาง โทรศัพท์ หรือ SMS หรือ E-mail   เพื่อนัดหมายการมารับ รางวัลภายในวันที่  10 สิงหาคม 2558  บริษัท อมรินทร์  พริ๊นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)  สำนักงานใหญ่  เลขที่ 378 ถนนชัยพฤกษ์  แขวงตลิ่งชัน  เขตตลิ่งชั่น กรุงเทพฯ  โทร 02-4229999 ได้ตั้งแต่เวลา 10.00 – 18.00 น. (เฉพาะวัน จ.-ศ)
 1. ผู้โชคดีท่านใดไม่สามารถเดินทางมาในวัน เวลา และ สถานที่ที่กำหนดไว้ ถือว่าท่านสละสิทธิ
 2. สิทธิรับรางวัลและของรางวัล ไม่รวม ค่าเดินทางและค่าใช้จ่ายใดๆของผู้โชคดีในการเข้าร่วมกิจกรรมและในการรับรางวัลที่ผู้โชคดีต้องรับผิดชอบเอง
 3. พนักงานและลูกจ้างของ บริษัท อมรินทร์ พริ๊นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)  และคณะกรรมการดำเนินรายการ และคนในครอบครัว ไม่มีสิทธิเข้าร่วมรายการและไม่มีสิทธิได้รับรางวัล
 4. ผู้โชคดีตกลงยินยอมให้บริษัทฯบันทึกภาพและเสียงของท่าน และ เผยแพร่ภาพและเสียงของท่านผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลเพื่อการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆของบริษัทฯได้ทุกประการ โดยจะไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าตอบแทนใดๆทั้งสิ้น
 5. ในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อผู้โชคดีได้ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิในการมอบรางวัลให้แก่ผู้โชคดีสำรองท่านถัดไป
 6. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลตกลงและรับทราบว่า บริษัทฯไม่ได้เป็นผู้ผลิตหรือจัดจำหน่ายสินค้าหรือให้บริการที่ใช้เป็นรางวัล ดังนั้น บริษัทฯสงวนสิทธิที่จะไม่รับผิดชอบใดๆเกี่ยวกับตัวสินค้าหรือบริการนั้นทุกกรณี
 7. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลตกลงและรับทราบว่า รางวัลไม่สามารถเปลี่ยน คืน และ/หรือ เปลี่ยนเป็นเงินสดในทุกกรณี และ ไม่อาจโอนสิทธิให้ผู้อื่นได้
 8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และ บริษัทฯไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย การเปลี่ยนแปลงหรือเหตุต่างๆที่เกิดจากเจ้าของสินค้า หรือ ผู้ให้บริการ หรือ เหตุใดๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ
 9. หากผู้โชคดีไม่ทำตาม หรือ ผิดข้อตกลงหรือเงื่อนไขการรับรางวัลข้อใดข้อหนึ่ง ถือว่าสละสิทธิ
 10. การตัดสินและดุลพินิจใดๆของบริษัทฯ ถือเป็นที่เด็ดขาดและสิ้นสุด

 

 

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up