มูลนิธิเด็กโสสะ

มูลนิธิเด็ก แม่โสสะ องค์กรที่หวังให้เด็กทุกคนเติบโตด้วยความรัก

Alternative Textaccount_circle
event
มูลนิธิเด็กโสสะ
มูลนิธิเด็กโสสะ

ในประเทศไทยยังคงมีเด็กอีกมากที่ขาดโอกาสในการเติบโตอย่างมีคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นเด็กกำพร้า หรือเด็กที่เสี่ยงต่อการถูกทอดทิ้ง มูลนิธิเด็กโสสะ ฯ จึงตั้งมั่นที่จะให้การช่วยเหลือเด็กกำพร้าที่สูญเสียครอบครัว ไร้ที่พึ่งพิง หรือเด็กที่ไม่สามารถอาศัยอยู่ในครอบครัวดั้งเดิมได้ เพื่อให้น้องๆ ได้เติบโตขึ้นภายใน  #ครอบครัวทดแทน ที่มี #แม่โสสะ คอยดูแลด้วยความรัก มีพี่น้องอาศัยอยู่ร่วมกันภายในบ้านคอยพึ่งพาอาศัยกัน โดยเด็กทุกคนจะได้รับการเลี้ยงดูอย่างมีคุณภาพไม่ต่างจากครอบครัวทั่วไป

แม่โสสะ คือใคร?

แม่โสสะ คือ สตรีโสดที่ไม่มีภาระผูกพัน ซึ่งทำ “อาชีพแม่” มีหน้าที่ดูแลเด็กๆ ในบ้านตลอด 24 ชั่วโมง ไม่ต่างจาก “แม่” ทั่วไป อาชีพนี้แตกต่างจากอาชีพอื่นๆ เพราะต้องอุทิศชีวิตเพื่อมอบความรักให้กับเด็กทุกคนโดยไม่มีเงื่อนไข ก่อเกิดเป็นสายสัมพันธ์อันแนบแน่นและมั่นคงระหว่างแม่โสสะกับลูกโสสะตลอดไป

มูลนิธิเด็กโสสะ

ก่อนจะเป็นแม่โสสะ ทุกคนต้องผ่านการเป็น “คุณน้า” มาก่อน ซึ่งก็คือผู้ช่วยของคุณแม่ในขณะนั้น เพื่อเรียนรู้หน้าที่ วิธีการดูแลเด็กๆ ที่ถูกต้องทั้งด้านสุขภาพร่างกายและจิตใจ รวมถึงการปรับตัวให้เข้ากับลักษณะอุปนิสัยของเด็กแต่ละคนที่อยู่ในบ้าน

#แม่โสสะ มีหน้าที่อะไร?

หน้าที่หลักของคุณแม่โสสะทุกคนนั้น ไม่ต่างจากคุณแม่คนอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นการหุงหาอาหาร ดูแลสุขภาพลูกๆ จัดหาเสื้อผ้า แต่งตัว ทำงานบ้าน สอนการบ้าน รวมไปถึงการพูดคุยเอาใจใส่และเป็นที่ปรึกษาให้กับลูกๆ ทุกคน

มูลนิธิเด็กโสสะ

ซึ่งครอบครัวโสสะในแต่ละบ้านจะมีเด็กๆ อาศัยอยู่ร่วมกันประมาณ 10 คน แม้จะต่างที่มา ต่างสายเลือด แต่ทุกคนอาศัยอยู่ร่วมกันด้วยความรัก พึ่งพาอาศัยกันเสมือนพี่น้องแท้ๆ ที่มีคุณแม่โสสะคอยดูแลอย่างเท่าเทียมกัน

มูลนิธิเด็กโสสะ

ตั้งแต่ก้าวแรกที่เด็กๆ ได้เข้าสู่ #ครอบครัวโสสะ แม่โสสะคือคนที่ใกล้ชิดที่จะคอยดูแลทั้งกายใจ นำพาชีวิตของเด็กทุกคนที่เคยถูกทอดทิ้งให้สามารถยืนหยัดอยู่ในสังคมได้อย่างกล้าแกร่ง แม้จะเติบใหญ่จนออกจากการดูแลของหมู่บ้านเด็กโสสะไปแล้ว แต่สายสัมพันธ์ระหว่างแม่โสสะกับลูกทุกคนจะยังคงอยู่เป็นครอบครัวเดียวกันตลอดไป

มูลนิธิเด็กโสสะ

มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ให้การเลี้ยงดูเด็กที่ขาดพ่อแม่และญาติมิตร ลักษณะครอบครัวทดแทนถาวร เด็กๆ จะเติบโตขึ้นท่ามกลางสายสัมพันธ์ของพี่น้องชายหญิงในบ้านและอยู่ร่วมกันในชุมชนหมู่บ้านเด็กที่เอื้อเฟื้อเกื้อกูลกัน อีกทั้งเด็กๆ จะได้รับการศึกษาสูงสุดตามความสามารถ ปัจจุบันมีเด็กอยู่ในการดูแลของครอบครัวโสสะประมาณ 700 คน ในหมู่บ้านเด็กโสสะ 5 แห่งทั่วประเทศไทย ได้แก่ บางปู สมุทรปราการ, หาดใหญ่ สงขลา, หนองคาย, เชียงราย และภูเก็ต

…เราไม่เพียงแต่รับเด็กเข้าสู่ครอบครัว

หากแต่เราเน้นสร้างครอบครัวที่อบอุ่นให้เป็นของเด็กทุกคน...

ร่วมสนับสนุน

คุณแม่โสสะ และเด็กๆ ทุกคนให้เติบโตด้วยความรักอย่างพึ่งพาตนเองได้อีกครั้ง www.sosthailand.org/donate

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up