บริษัท ฟรีสแลนด์คัมพิน่า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

โฟร์โมสต์รับประกาศนียบัตร คาร์บอนฟุตพริ้นท์ระดับองค์กร

บริษัท ฟรีสแลนด์คัมพิน่า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัท ฟรีสแลนด์คัมพิน่า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

บริษัท ฟรีสแลนด์คัมพิน่า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์นม “โฟร์โมสต์” นำโดย นายสุทธิพงศ์ ลาภอนันต์ และ นายสงกรานต์ ปิยะวงศ์รุ่งเรือง เจ้าหน้าที่ฝ่ายความปลอดภัยชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม เข้ารับประกาศนียบัตรคาร์บอนฟุตพริ้นท์ระดับองค์กร พร้อมขับเคลื่อนพันธกิจในการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ในงานร้อยดวงใจร่วมใจลดโลกร้อน จากกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม โดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) โดยได้รับเกียรติจาก นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีพร้อมมอบประกาศนียบัตร ณ ห้องเมย์แฟร์แกรนด์บอลรูมชั้น 11 โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ กรุงเทพฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน ที่ผ่านมา

 

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up