ข่าวดี! ครม. อนุมัติงบกลาง เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด แล้ว

เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

หลังจาก เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ไม่ออก ล่าสุด! ครม. เห็นชอบอนุมัติงบกลางปีเพิ่ม 804.70 ล้านบาทแล้ว!

 

 

เมื่อวันที่ 5 กันยายนที่ผ่านมา ครม. ได้ทำการอนุมัติให้กรมกิจการเด็กและเยาวชนเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณกลาง พ.ศ. 2560 แล้ว โดยงบนี้ถือเป็นงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายฉุกเฉินหรือจำเป็น โดยมีงบประมาณทั้งสิ้นอยู่ที่ 804.7 ล้านบาท!!

ทั้งนี้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือ พม. เสนอ โดยให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและเยาวชนนั้นร่วมมือกับกระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณาตามความเหมาะสมตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดดังกล่าวผ่านสวัสดิการแห่งรัฐของกระทรวงการคลัง เพื่อให้กระจายเงินช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยของรัฐบาลในภาพรวม

คลิกอ่านเนื้อหาข่าวเพิ่มเติม ได้ที่หน้าถัดไปค่ะ

keyboard_arrow_up