โพลชี้…เด็กเห็นว่าต้นแบบที่ดีของความรักคือพ่อแม่

Alternative Textaccount_circle
event

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ) เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับ “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จัดทำผลการสำรวจความคิดเห็นเด็ก เยาวชน และประชาชนจากกลุ่มตัวอย่างทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 7-27 มกราคมที่ผ่านมา จำนวน 3,779 คน ถึงทัศนะที่มีต่อ “วันแห่งความรัก” (วาเลนไทน์) 14 กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ ซึ่งเป็นวันที่ทุกคนจะได้แสดงออกถึงความรู้สึกที่ดี และมอบความรักที่มีให้แก่กันและกันเป็นพิเศษ

โดยผลการสำรวจพบว่า…

41.60 % ประชาชนให้ความสำคัญกับวันวาเลนไทน์ในระดับปานกลาง

77.40% เด็ก เยาวชนและประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่า ต้นแบบที่ดีของความรักคือพ่อแม่

68.65% ประชาชนคิดจะทำสิ่งดีๆใน “วันแห่งความรัก” คือ การซื้อของขวัญมอบให้พ่อแม่

และ 78.27% เห็นว่า “รักอย่างมีเหตุผล” ใช้สติ รู้จักคิด โดยยึดถือประเพณีไทยหรือความเชื่อตามหลักศาสนาที่ตนเองนับถือและเคารพเป็นอันดับแรก

ซึ่งเป็นเรื่องน่ายินดีเมื่อผลการสำรวจแสดงให้เห็นว่าปัจจุบันเด็ก เยาวชน และประชาชนให้ความสำคัญกับคนในครอบครัวเพิ่มขึ้น ครอบครัวคือสถาบันที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเด็ก ที่จะสร้างให้เด็กเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่เข้มแข็งต่อไป

 

ที่มา www.ryt9.com, www.manager.co.th

ภาพจาก www.craftionary.net

 

 

 

 

 

 

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up