ข่าวเด่น บริจาคโลหิต

สรุป!! สิทธิประโยชน์ในการรักษาพยาบาลของผู้บริจาคโลหิต

Alternative Textaccount_circle
event
ข่าวเด่น บริจาคโลหิต
ข่าวเด่น บริจาคโลหิต

จากที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของผู้บริจาคโลหิตว่ามีรายละเอียดอย่างไรบ้าง  ข้อมูลทั้งหมดมีดังนี้ค่ะ

1. ผู้บริจาคโลหิต ตั้งแต่ 7 ครั้งขึ้นไป สามารถขอใช้สิทธิ์ช่วยเหลือค่าห้องพิเศษและค่าอาหารพิเศษได้ไม่เกินร้อยละ50
2. ผู้บริจาคโลหิต ตั้งแต่ 16 ครั้งขึ้นไป สามารถขอใช้สิทธิ์ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล+ ค่าห้องพิเศษและค่าอหาร ได้ร้อยละ 50
3. ผู้บริจาคโลหิต ตั้งแต่ 24 ครั้งขึ้นไป สามารถขอใช้สิทธิ์ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล100% + ค่าห้องพิเศษและค่าอาหาร ได้ร้อยละ 50
4. ผู้บริจาคโลหิต ตั้งแต่ 100 ครั้งขึ้นไป สามารถขอใช้สิทธิ์” ขอพระราชทานเพลิงศพ ” ได้เป็นกรณีพิเศษ ** เฉพาะผู้บริจาคโลหิตเท่านั้น ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้

**ผู้บริจาคโลหิต ตั้งแต่ 9 ครั้งขึ้นไป สามารถขอใช้สิทธิ์ตรวจวิเคราะห์สารเคมีในโลหิตได้เช่น ตรวจหาน้ำตาล ไขมัน การทำงานของตับ การทำงานของไต ฯลฯ โดยผู้บริจาคโลหิตสามารถใช้สิทธิ์ได้ปีละ 1 ครั้ง

ทั้งนี้สิทธินี้จะใช้ได้เฉพาะผู้ที่ไม่มีสิทธิอย่างอื่น เช่น ประกันสังคม หรือข้าราชการ และจะใช้ได้เฉพาะผู้ป่วยใน เมื่อได้ห้องเข้าพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลแล้ว  โดยให้ญาตินำบัตรประจำตัวของผู้บริจาคโลหิต  ขอหนังสือรับรองผู้บริจาคโลหิตได้ที่ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ถนนอังรีดูนังต์ เพื่อนำไปลดหย่อนการรักษาพยาบาลเป็นครั้งๆไป
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2263 9600 ต่อ 1813

ทราบอย่างนี้แล้ว ช่วยกันบริจาคโลหิตนะคะ นอกจากจะได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันแล้ว ยังได้รับสิทธิประโยชน์ในการรักษาพยาบาลอีกด้วย

ข่าวเด่น บริจาคโลหิต

ที่มา www.khaosod.co.th, Facebook ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

 

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up