ลูกเรียนไม่เก่ง ได้เกรดน้อย ไม่ได้แปลว่า “โง่”

พบกับแง่คิดดี ๆ จาก บอย โกสิยพงษ์ ที่มาพร้อมกับเรื่องราวเตือนใจพ่อแม่ ลูกเรียนไม่เก่ง ไม่ได้แปลว่าโง่!