สำเนาถูกต้อง เซ็นยังไงไม่ให้ถูกโกง?

event

2.ตัวอย่างการเซ็นบัตรประชาชนที่ปลอดภัย

สำเนาถูกต้องสำเนาถูกต้องสำเนาถูกต้องเครดิตภาพ: เด็กดีดอทคอม

บัตรประชาชนหาย ทำอย่างไรดี?

เมื่อบัตรประชาชนหายให้ไปติดต่อที่เขต หรืออำเภอที่ตนเองทำบัตรประชาชน โดยเตรียมเอกสารไปยื่น ดังนี้

1.เอกสารที่มีรูปถ่ายซึ่งทางราชการเป็นผู้ออกให้ เช่น สำเนาทะเบียนนักเรียน หรือหนังสือเดินทาง เป็นต้น

2.ถ้าไม่มีเอกสารที่ทางราชการออกให้ ให้พาเจ้าบ้าน หรือผู้ที่น่าเชื่อถือไปให้การรับรอง

3.ค่าธรรมเนียมประมาณ 20 บาท

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

อ่านต่อ “ตรวจสอบบัตรประชาชนปลอม และใช้บัตรเครดิต” คลิกหน้า 4

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up