สมุนไพรลดความดัน

6 สมุนไพรลดความดัน ที่หาทานง่ายและลดความดันได้จริง

สมุนไพรลดความดัน
สมุนไพรลดความดัน

สำหรับคนที่กำลังตกอยู่ในภาวะความดันโลหิตสูง ทราบหรือไม่ว่านอกจากการรักษาอาการดังกล่าวโดยการทานยาแล้ว การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือวิถีชีวิตก็มีส่วนช่วยในการบรรเทาอาการได้ สมุนไพรลดความดัน ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่สามารถนำมาบรรเทาอาการได้ และรู้หรือไม่ว่า พืชสมุนไพรไทยที่มีขายตามท้องตลาดบ้านเรา มีสรรพคุณในการลดความดันได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

6 สมุนไพรลดความดัน ที่หาทานง่ายและลดความดันได้จริง

โรคความดันโลหิตสูง คืออะไร?

ความดันโลหิต หมายถึง แรงดันของกระแสเลือดที่กระทบต่อผนังหลอดเลือดแดงซึ่งเกิดจากการสูบฉีดของหัวใจสามารถวัดได้โดยการใช้เครื่องวัดความดัน โดยวัดที่แขน และมีค่าที่วัดได้ 2 ค่า คือ ความดันช่วงบน (แรงดันเลือดในขณะที่หัวใจบีบตัว) และ ความดันช่วงล่าง (แรงดันเลือดในขณะที่หัวใจคลายตัว)

โรคความดันโลหิตสูง (Hypertension หรือ High blood pressure) คือ ภาวะที่ความดันช่วงบนมีค่าตั้งแต่ 130/80 มิลลิเมตรปรอทขึ้นไป โรคความดันโลหิตสูงเป็นโรคที่พบได้บ่อยมากโรคหนึ่งในผู้ใหญ่ โดยพบได้สูงถึงประมาณ 25-30% ของประชากรโลกที่เป็นผู้ใหญ่ทั้งหมด พบได้ในผู้ชายมากกว่าผู้หญิง และจะพบได้สูงขึ้นในผู้สูงอายุ ส่วนเด็กก็สามารถพบว่าเป็นโรคนี้ได้เช่นกัน แต่จะพบได้น้อยกว่าในผู้ใหญ่มาก

ผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้ หากไม่ได้รับการรักษาหรือปล่อยให้มีความโลหิตสูงเป็นเวลานาน ๆ มักจะเกิดความผิดปกติของอวัยวะที่สำคัญต่าง ๆ ตามมา เช่น สมอง ประสาทตา หัวใจ ไต หลอดเลือดแดงใหญ่ และหลอดเลือดแดงส่วนปลาย ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความพิการและเสียชีวิตได้ เนื่องจากความดันโลหิตสูงจะทำให้หลอดเลือดแดงแทบทุกส่วนของร่างกายเสื่อม เกิดภาวะหลอดเลือดแดงแข็ง (Atherosclerosis) หลอดเลือดตีบ เลือดไปเลี้ยงอวัยวะไม่ได้ ทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ ดังนี้ ภาวะหลอดเลือดสมองตีบหรือแตก กลายเป็นโรคอัมพาตครึ่งซีก โรคความจำเป็นเสื่อม  โรคหัวใจขาดเลือด โรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย ภาวะหัวใจวาย ตาบอด ภาวะไตวายเรื้อรัง เป็นต้น

 

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

อ่านต่อ 6 สมุนไพรลดความดัน ที่หาได้ง่าย ทานง่าย และยังได้ผลดีอีกด้วย

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up