โควิด-19

เอพี ไทยแลนด์ เดินหน้าเอ็มพาวเวอร์ให้สังคมไทยปลอดโควิด-19 มอบเจลแอลกอฮอล์ ให้บุคลากรทางการแพทย์

Alternative Textaccount_circle
event
โควิด-19
โควิด-19

เอพี ไทยแลนด์ ผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ภายใต้พันธกิจ ‘EMPOWER LIVING’ ที่มุ่งเติมเต็มทุกเป้าหมายของชีวิต ด้วยนวัตกรรมสินค้าและบริการที่มีคุณค่าและมีความหมาย นำโดย นางสาวทิพวรรณ ศิริคูณ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ บมจ.เอพี ไทยแลนด์  มอบเจลแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาด ปริมาณ 500 ลิตร ให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า โรงพยาบาลระดับตติยภูมิ ประจำจังหวัดสมุทรสงคราม หนึ่งในจังหวัดที่มีผู้ใช้แรงงานและกลุ่มแรงงานต่างด้าวสูง เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ ผู้ป่วย ญาติ และผู้มาใช้บริการได้ใช้ทำความสะอาดเพื่อป้องกันโรค โดยมีนายแพทย์โชคชัย ลีโทชวลิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า เป็นผู้รับมอบ หนึ่งในกิจกรรมที่เอ็มพาวเวอร์ให้คนไทยมีชีวิตวิถีใหม่ที่ไม่ประมาท รักษาการ์ดไม่ให้ตก เพื่อให้สังคมไทยปลอดภัยปราศจากโรคโควิด-19 และโรคติดต่อทางการสัมผัสโควิด-19

ภาพที่ 1: (ซ้าย) นางสาวทิพวรรณ ศิริคูณ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ บมจ.เอพี ไทยแลนด์ มอบเจลแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาด ปริมาณ 500 ลิตร ให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า โดยมี (ขวา) นายแพทย์โชคชัย ลีโทชวลิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้าเป็นผู้รับมอบ

โควิด-19ภาพที่ 2: เอพี ไทยแลนด์ นำโดย (ที่ 3 จากซ้าย) นางสาวทิพวรรณ ศิริคูณ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ บมจ.เอพี ไทยแลนด์ และ (ซ้ายสุด) นางสุนทรี เชวงชวลิต ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบุคคล (ที่ 2 จากซ้าย) นายดนัย คุมตะวิชัย ผู้อำนวยการ สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ มอบเจลแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาด ปริมาณ 500 ลิตร ให้แก่ โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า โดยมี (ที่ 4 จากซ้าย) นายแพทย์โชคชัย ลีโทชวลิต ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า (ที่ 5 จากซ้าย) นายแพทย์สิทธิ ประภาสสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการสุขภาพเป็นผู้รับมอบ (ที่ 6 จากซ้าย) นางสาวเสาวนีย์ เมตตารมณ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ (ที่ 7 จากซ้าย) นางจิรวดี ศรีจันทร์ หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม

โควิด-19

ภาพที่ 3: เอพี ไทยแลนด์ มอบเจลแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาด ปริมาณ 500 ลิตร ให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า หนึ่งในกิจกรรมที่เอ็มพาวเวอร์ให้คนไทย มีชีวิตวิถีใหม่ที่ไม่ประมาท รักษาการ์ดไม่ให้ตก เพื่อให้สังคมไทยปลอดภัยปราศจากโรค โควิด-19 และโรคติดต่อทางการสัมผัสสังคมไทย

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up