รวมวิธีกระตุ้นประสาท คุยกับลูกในท้อง สร้างอัจฉริยะให้ลูก

การอ่านหนังสือ หรือ คุยกับลูกในท้อง จะช่วยกระตุ้นประสาทสัมผัสของลูกน้อยได้ ทำให้เกิดการสร้างวงจรในสมองของลูกน้อยตั้งแต่เริ่มต้น สร้างวงจรการได้ยิน วงจรความรู้สึก วงจรการรับกลิ่น และวงจรการสัมผัสแห่งความรักของพ่อแม่ ทำให้มีพัฒนาการที่ดี และทำให้ลูกน้อยฉลาด

คุยกับลูกในท้อง

คุยกับลูกในท้องพญ.จันทร์เพ็ญ ชูประภาวรรณ นายกสมาคมนักวิจัยไทยเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านสมอง กล่าวว่า ถ้อยคำต่างๆ ที่คุณแม่ได้ถ่ายทอดผ่านการอ่านหนังสือ พูดคุย หรือเล่าเรื่องราวต่างๆ ให้ฟังน้อยได้ฟังระหว่างตั้งครรภ์ จะช่วยให้ลูกน้อย มีพัฒนาการทางภาษาอย่างรวดเร็ว นับตั้งแต่แรกคลอด ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญต่อการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ รวมทั้งยังช่วยสร้างสายใยความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้ง ระหว่างพ่อแม่ลูก และส่งผลดีต่อความสัมพันธ์กับญาติพี่น้อง และขยายไปถึงคนอื่นๆ ที่อยู่รอบตัวอีกด้วย

สอดคล้องกับการศึกษาของ Dr.F.Rene Van de Carr สูติแพทย์แห่งมหาวิทยาลัยในเมืองเฮย์เวิร์ด รัฐแคลิฟอร์เนีย ที่ได้ทำการทดลองกับคุณแม่ตั้งครรภ์กว่า 3,000 คน โดยการกระตุ้นลูกน้อยในครรภ์ด้วยการสัมผัส พูดคุย เปิดดนตรีให้ฟัง และพบว่า กิจกรรมต่างๆ ที่คุณแม่ได้ติดต่อสื่อสารกับลูกนั้น ทำให้เกิดความสัมพันธ์แบบแน่นแฟ้น เด็กทารกจะสงบ มีความสนใจสิ่งแวดล้อมภายนอก มีความสุข และสามารถเดิน พูดได้เร็วกว่าเด็กที่ไม่ได้รับการกระตุ้นอีกด้วย

คุณพ่อ คุณแม่หลายๆ คู่ที่พูดคุย และอ่านหนังสือให้ลูกฟังตั้งแต่อยู่ในท้อง จนกระทั่งคลอด พบตรงกันว่า ลูกน้อยเป็นเด็กเลี้ยงง่าย ไม่ร้องไห้โยเย เติบโตมาเป็นเด็กน่ารัก และอารมณ์ดี

นอกจากนี้ยังช่วยให้ลูกน้อยมีพัฒนาการในการแยกแยะความแตกต่างของเสียงที่ได้ยินมากขึ้นด้วย โดยเฉพาะในช่วง 6-7 เดือน เด็กจะสามารถจดจำเสียงที่มาจากภายนอกได้แล้ว เช่น เสียงพูดคุย เสียงเพลงต่างๆ เมื่อลูกน้อยคลอดออกมา ได้ยินเสียงเพลงที่คุ้นเคย หรือเสียงของคุณพ่อ คุณแม่ เขาจะรู้สึกอบอุ่น และปลอดภัย

การพูดคุยกับลูกนั้น คุณพ่อ คุณแม่ควรพูดคุยกับลูกช้าๆ อ่านหนังสือนิทานที่มีเนื้อหาที่เข้าใจง่าย และไม่เครียด สร้างภาวะทางอารมณ์ทางบวก เช่น พูดด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยน เต็มไปด้วยความรัก จะช่วยกระตุ้นอารมณ์ของลูกน้อย ให้เป็นคนที่อ่อนโยน พร้อมกับลูบหน้าท้องไปด้วย

คุยกับลูกในท้องเครดิต: ผู้จัดการออนไลน์, ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

อ่านเพิ่มเติม คลิก!!

วิธีสร้างลูกฉลาด เด็กอัจฉริยะสร้างได้ตั้งแต่ในท้อง

ลูกฉลาดตั้งแต่อยู่ในท้อง กับวิธีเพิ่ม IQ

แม่ท้องงีบหลับ …ชาร์ตพลังแม่สู่สมองลูก

Save

Save

Save

keyboard_arrow_up