ยาที่คนท้องห้ามกิน

เปิดรายชื่อ 62 ยาที่คนท้องห้ามกิน อันตรายทั้งแม่และลูก

event
ยาที่คนท้องห้ามกิน
ยาที่คนท้องห้ามกิน

ตั้งครรภ์อยู่ต้องระวังให้ดี โดยเฉพาะเรื่องยา เพราะมี ยาอันตรายสําหรับคนท้อง หากกินเข้าไปเสี่ยงทั้งแม่และลูก แล้วจะมี ยาที่คนท้องห้ามกิน อะไรบ้าง ตามมาดูกันเลยค่ะ

เปิดรายชื่อ 62 ยาที่คนท้องห้ามกิน อันตรายทั้งแม่และลูก

ยาที่คนท้องห้ามกิน ถือเป็นเรื่องสำคัญ ที่คุณแม่ท้องทุกคนควรรู้! เมื่อมีอาการเจ็บป่วย การเลือกใช้ยาต่างๆ เพื่อรักษาอาการของแม่ท้องจำเป็นต้องอยู่ในการดูแลของคุณหมอ เพราะยาบางตัวมีข้อจำกัด สามารถส่งผลต่อลูกทารกในครรภ์ได้ เนื่องจากยาหรือสารเคมีที่แม่ได้รับสามารถผ่านเข้าสู่ทารกในครรภ์ได้โดยผ่านทางรก ดังนั้น การใช้ยาในหญิงตั้งครรภ์ จึงต้องมีความปลอดภัยทั้งตัวคุณแม่เองและลูกในท้องด้วย

ซึ่งยาบางชนิดอาจส่งผลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของลูกน้อยในครรภ์ รวมถึงคุณผู้หญิงในวัยเจริญพันธุ์ที่มีโอกาส หรือตั้งใจจะมีลูกก็อาจจำเป็นที่จะต้องมีการประเมินการตั้งครรภ์ก่อนที่จะใช้ยาบางชนิดด้วย…และถ้าคุณแม่ท้องมีอาการป่วยที่ไม่รุนแรง อาจเพียงแค่พักผ่อนมากๆ เพื่อให้อาการดีขึ้น แต่ถ้าอาการไม่ทุเลาก็ควรไปปรึกษาหมอสูติที่ดูแลครรภ์ เพื่อจ่ายยาที่ปลอดภัยต่อทารกในครรภ์ …และถ้าจำเป็นต้องใช้ยา ก็อาจใช้ยาได้เป็นบางอาการ โดยยาที่หาซื้อใช้ได้เอง ***แต่ควรต้องปรึกษา เภสัชกรร้านขายยา พร้อมแจ้งว่า ตั้งครรภ์ หรือ ประจำเดือนขาดด้วยทุกครั้ง!!!

การใช้ยาในหญิงตั้งครรภ์ มีปัจจัยที่ต้องพิจารณาหลายประการ ได้แก่

1. ช่วงอายุครรภ์ที่ได้รับยาหรือสารเคมีการตั้งครรภ์ แบ่งเป็น 3 ไตรมาส ได้แก่

ไตรมาสที่1 คืออายุครรภ์ตั้งแต่เดือนที่ 0-3

ไตรมาสที่2 คืออายุครรภ์ตั้งแต่เดือนที่ 4-6

ไตรมาสที่3 คืออายุครรภ์ตั้งแต่เดือนที่ 7-9

ซึ่งยาและสารเคมีก็ส่งผลต่อทารกในครรภ์แต่ละไตรมาสแตกต่างกันไป ยาบางชนิดอาจมีผลต่อทารกในครรภ์ไตรมาสใดไตรมาสหนึ่ง หรืออาจมีผลสำหรับทุกไตรมาสก็ได้ อย่างไรก็ตามก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงการใช้ยาหรือใช้ยาให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ระหว่างไตรมาสแรกของการตั้งครรภ์

อ่านต่อ “ปัจจัยที่ต้องพิจารณาในการใช้ยาในหญิงตั้งครรภ์
และ 62
รายชื่อ ยาที่คนท้องห้ามกิน” คลิกหน้า 2

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up