ลดหย่อนภาษี

มีลูกคนที่ 2 เป็นต้นไปได้ ค่าลดหย่อนบุตร เพิ่มจากเดิมเป็น 30,000 บาท

Alternative Textaccount_circle
event
ลดหย่อนภาษี
ลดหย่อนภาษี

ใครที่วางแพลนจะมีลูกคนที่ 2 เตรียมรอฟังข่าวดี เพราะสรรพากรเล็งเพิ่ม ค่าลดหย่อนบุตร ตั้งแต่คนที่ 2 เป็นต้นไปได้ 3 หมื่นบาทต่อคน เพิ่มจากค่าคลอดบุตรเดิม เพื่อเป็นการกระตุ้นให้มีลูกมากกว่า 1 คน สำหรับสิทธินี้เล็งใช้กับเด็กเกิดใหม่ตั้งแต่มกราคม 2561 ทีมงาน Amarin Baby & Kids มีรายละเอียดคร่าวๆ มาฝากค่ะ

 

ค่าลดหย่อนบุตร เพิ่มจากเดิมเป็น 30,000 บาท

ถือเป็นเรื่องดีสำหรับทุกครอบครัวที่อยากมีลูกเพิ่มเพราะค่าคลอดบุตรสามารถลดหย่อนภาษีได้เพิ่มจากเดิมคือ 15,000 บาทเป็น 30,000 ต่อคน สำหรับรายละเอียดข่าวนี้ไปดูพร้อมกันค่ะ…

นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า กรมสรรพากรอยู่ระหว่างเปิดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะเกี่ยวกับมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการมีบุตร ที่จะมีการเพิ่มค่าลดหย่อนบุตรคนที่ 2 เป็นต้นไป อีกคนละ 30,000 บาท โดยจะเร่งให้มีผลบังคับใช้ได้โดยเร็ว

แหล่งข่าวจากกรมสรรพากร เปิดเผยว่า กรมกำลังเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่…) พ.ศ. …. หรือร่าง พ.ร.บ.ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา การเพิ่มค่าลดหย่อนบุตร ระหว่างวันที่ 25 ก.ย.-16 ต.ค.นี้ โดยเป็นมาตรการที่จะให้มีสิทธิหักค่าลดหย่อนบุตรเพิ่มขึ้นอีก 30,000 บาทต่อบุตรหนึ่งคน สำหรับค่าคลอดบุตรตั้งแต่บุตรคนที่ 2 เป็นต้นไป

“กระทรวงการคลังมองว่า ประเทศไทยมีประชากรวัยแรงงานลดลงอย่างมาก เนื่องจากมีอัตราการเกิดของประชากรลดลง ทำให้อัตราส่วนของผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นทุกปี รัฐบาลจึงมีนโยบายให้มีมาตรการทางภาษีเพื่อสนับสนุนการมีบุตร เพื่อจูงใจให้ผู้มีเงินได้ที่มีบุตรคนที่ 2 เป็นต้นไปที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2561 เป็นต้นไป ได้รับการบรรเทาภาระภาษี โดยให้มีสิทธิหักค่าลดหย่อนบุตรเพิ่มขึ้นอีก 30,000 บาทต่อบุตรหนึ่งคน สำหรับค่าคลอดบุตรตั้งแต่คนที่ 2 ขึ้นไป ทั้งนี้ จะมีผลสำหรับปีภาษี 2561 ที่จะยื่นแบบช่วงเดือน ม.ค.-มี.ค. 2562”

ทั้งนี้ การแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากรดังกล่าว จะเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 47 (1) (ค) ที่ปัจจุบันให้หักลดหย่อนแบบเหมาได้ 30,000 บาทต่อปี ซึ่งหากเป็นบุตรที่ถูกต้องตามกฎหมายจะไม่จำกัดจำนวนบุตร แต่หากเป็นบุตรบุญธรรมจะใช้สิทธิหักลดหย่อนได้สูงสุด 3 คน แต่หากเป็นกรณีมีทั้งบุตรที่ถูกต้องตามกฎหมายและบุตรบุญธรรม จะนับจากบุตรที่ถูกต้อง ตามกฎหมาย 3 คนแรกที่ยังมีชีวิตอยู่ก่อน ถ้าไม่ครบ 3 คน ก็สามารถใช้สิทธิลดหย่อนบุตรบุญธรรมได้อีกคนครบ 3 คน  นอกจากนี้ สามีภรรยาที่เป็นคู่สมรสสามารถใช้บุตรคนเดียวกันในการหักลดหย่อนได้คนละ 30,000 บาทด้วย – ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ

ก็หวังว่าร่าง พ.ร.บ.ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา การเพิ่มค่าลดหย่อนบุตรจะผ่านการอนุมัติ และได้ใช้จริงในต้นปีหน้าค่ะ  และนอกจากการลดหย่อนภาษีคลอดบุตรแล้ว สำหรับคุณแม่ที่ทำงานบริษัทตอนนี้รัฐบาลเริ่งพิจารณาให้มีการปรับวันลาคลอด จากเดิมทีให้ลาคลอดได้ 90 วัน (3 เดือน) มาเป็นลาคลอดได้ 180 วัน (6 เดือน) ซึ่งขณะนี้ยังอยู่ระหว่างดำเนินการ โดยจะมีการรับฟังความคิดเห็นในช่วงเดือน ตุลาคมนี้ คาดว่าจะออกประกาศได้ภายในเดือน มี.ค. 2561 ค่ะ มีลูกแล้วได้รับสิทธิประโยชน์ดีๆ แบบนี้ ต้องเริ่มวางแพลนมีลูกกันได้แล้วนะคะ

อ่านต่อ สิทธิในการได้รับค่าจ้าง และสิทธิประโยชน์ของการลาคลอดที่แม่ควรรู้ หน้า 2 

 

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up