อยากให้ลูกคิดเป็น

อยากให้ลูกคิดเป็น ต้องปลูกฝัง 17 สิ่่งนี้

Alternative Textaccount_circle
event
อยากให้ลูกคิดเป็น
อยากให้ลูกคิดเป็น

 

 

สิ่งที่นักเขียนหนังสือท่านนี้พยายามจะสื่อให้พวกเราทุกคนได้เข้าใจก็คือ การปลูกฝังให้ลูกรู้จักคิด รู้จักการนำสมองที่มีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ซึ่งแน่นอนว่า เรื่องแบบนี้คนที่จะปลูกฝังได้ดีที่สุดก็คือ คุณพ่อกับคุณแม่

Gerard กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า คุณพ่อคุณแม่ที่มีลูก ยิ่งจำเป็นที่จะต้องฟูมฟักสมองของลูก ให้เขารู้จักใช้สมอง ใช้ความคิด อันจะเป็นประโยชน์ต่อตัวของเขาเองในอนาคต ทั้งนี้หนึ่งในการใช้ความคิดที่น่าจะมีประโยชน์ต่อตัวเด็กในโลกทุกวันนี้ ที่จะช่วยให้เขามีความคิดใหม่ ๆ ที่น่าสนใจ หาวิธี หาหนทางใหม่ ๆ สามารถนำมาใช้แก้ปัญหาต่าง ๆ ในชีวิตได้ ไม่จนมุม ไม่ติดกับดักความคิด อีกทั้งยังอาจช่วยสร้างประโยชน์แก่ผู้อื่นได้อีกด้วย นั่นก็คือ การฝึกให้ลูกมีความคิดสร้างสรรค์ 

ความคิดสร้างสรรค์ คือ กระบวนการทางปัญญาระดับสูงที่ใช้กระบวนการทางความคิดหลาย ๆ อย่างมารวมกัน เพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ หรือแก้ปัญหาที่มีอยู่ให้ดีขึ้น โดยความคิดสร้างสรรค์ต้องอาศัยการมีอิสรภาพทางความคิดนั่นเองค่ะ

หลาย ๆ ท่านอาจจะคิดว่า การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ให้เด็กนั้น เป็นเรื่องยาก เพราะฉันไม่ได้เป็นคนครีเอทอะไรแบบนั้น ในความเป็นจริง ไม่ใช่เรื่องยากจนทำไม่ได้ หากเรารู้หลักการกระตุ้นก็จะทำได้ง่าย โดยฝึกให้เด็กคิดคล่อง คิดลื่นไม่ติดขัดเป็นพื้นฐานอยู่เสมอ ให้เขามีพื้นฐานว่าถ้าคิดให้ฉีกกรอบ ฉีกแนวเดิมจะป็นอย่างไร รวมทั้งการฝึกให้เป็นคนช่างสังเกต มีความละเอียดละออ คิดโยงใยคิดหลายชั้น คิดให้ซับซ้อน โดยที่ความคิดนั้นจะต้องเป็นไปในทางที่สร้างสรรค์ เป็นการคิดเชิงบวก ไม่ใช่เชิงทำลาย

ทั้งนี้มักพบว่า อุปสรรคสำคัญในการพัมนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กคือ วิธีการเลี้ยงดูที่เข้มงวด ลงโทษ สั่งห้ามโน่น ห้ามนี่ ปกป้องเกินไป หรือแม้กระทั่งวิธีการสอนบางอย่างของครูในโรงเรียน ก็อาจเป็นการบั่นทอนความคิดดี ๆ ของเด็กไปได้มากมาย

เรื่องอะไรบ้างที่เราควรอัดฉีดความคิดนี้ให้กับลูก >>

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up