แนวทางการพัฒนาศักยภาพลูกน้อย

พัฒนาศักยภาพลูกน้อย แบบนก 5 แบบ

แนวทางการพัฒนาศักยภาพลูกน้อย
แนวทางการพัฒนาศักยภาพลูกน้อย

3.นกฮูก

แนวทางการพัฒนาศักยภาพลูกน้อย

ชอบใช้ชีวิตในสิ่งแวดล้อมที่สงบ เรียบง่าย ไม่ชอบความขัดแย้ง เข้ากับคนได้ง่าย มีความอดทนต่อสิ่งกดดันสูง มีความระมัดระวังในการวางตัวทางสังคม ไม่ค่อยกระตือรือร้น อ่อนไหวง่าย อุปนิสัยอ่อนโยน การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมใหม่ต้องอาศัยการปรับตัว ต้องอาศัยระเบียบวินัยในการชี้นำชีวิตจึงจะประสบความสำเร็จ เพราะมักมีอุปนิสัยยืดหยุ่นให้ตนเองเสมอ ไม่ค่อยตั้งเป้าหมายในชีวิต

4.ห่านแคนาดา

แนวทางการพัฒนาศักยภาพลูกน้อย

มีความรับผิดชอบสูง ยึดมั่นในคำพูด ให้ความสำคัญกับลำดับขั้นตอนในการดำเนินชีวิต และความปลอดภัยของสิ่งแวดล้อมรอบตัว อนุรักษ์นิยม หัวโบราณนิดๆ ชอบสื่อสารตรงไปตรงมาชัดเจน ชอบเรียนรู้จากประสบการณ์ของตนเอง ชอบเรียนรู้จากสิ่งแวดล้อมที่มีการวางแผนจัดระบบกำหนดแผนงานไว้แล้ว ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงบ่อยๆ เวลาสงสัยต้องอธิบายทันที อุปนิสัยเปลี่ยนแปลงยาก มักมีท่าทีเสาะแสวงหาข้อมูลเจาะลึก ค้นแคะ ขุดคุ้ย

5.นกแก้ว

แนวทางการพัฒนาศักยภาพลูกน้อย

ชอบใช้ชีวิตในสิ่งแวดล้อมที่คุ้นเคย มีความสามารถในการสื่อสารกับหมู่คณะ องค์กร จุดยืนและท่าทีความคิดเปลี่ยนแปลงได้ง่ายตามสิ่งแวดล้อม บางทีไม่ยึดมั่นในคำพูดเดิม เปลี่ยนแปลงเป้าหมายได้ง่าย แคร์คนใกล้ชิดและสังคม อุปนิสัยคิดมากจนเกินไป ชอบเรียนรู้แบบกลุ่ม มักให้ความช่วยเหลือผู้อื่น ชอบการสื่อสารแบบเป็นกันเอง สมัครสมานสามัคคี บางครั้งลังเลโลเล เปลี่ยนจุดยืนตัดสินใจได้ช้า สังเกตความรู้สึกของคนรอบตัว ทำอะไรคิดถึงความรู้สึกของคนรอบข้างเสมอ

เครดิต: Parent Rangers ขบวนการปั้นลูก 8 มิติ

3.นกฮูก

แนวทางการพัฒนาศักยภาพลูกน้อย

ชอบใช้ชีวิตในสิ่งแวดล้อมที่สงบ เรียบง่าย ไม่ชอบความขัดแย้ง เข้ากับคนได้ง่าย มีความอดทนต่อสิ่งกดดันสูง มีความระมัดระวังในการวางตัวทางสังคม ไม่ค่อยกระตือรือร้น อ่อนไหวง่าย อุปนิสัยอ่อนโยน การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมใหม่ต้องอาศัยการปรับตัว ต้องอาศัยระเบียบวินัยในการชี้นำชีวิตจึงจะประสบความสำเร็จ เพราะมักมีอุปนิสัยยืดหยุ่นให้ตนเองเสมอ ไม่ค่อยตั้งเป้าหมายในชีวิต

4.ห่านแคนาดา

แนวทางการพัฒนาศักยภาพลูกน้อย

มีความรับผิดชอบสูง ยึดมั่นในคำพูด ให้ความสำคัญกับลำดับขั้นตอนในการดำเนินชีวิต และความปลอดภัยของสิ่งแวดล้อมรอบตัว อนุรักษ์นิยม หัวโบราณนิดๆ ชอบสื่อสารตรงไปตรงมาชัดเจน ชอบเรียนรู้จากประสบการณ์ของตนเอง ชอบเรียนรู้จากสิ่งแวดล้อมที่มีการวางแผนจัดระบบกำหนดแผนงานไว้แล้ว ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงบ่อยๆ เวลาสงสัยต้องอธิบายทันที อุปนิสัยเปลี่ยนแปลงยาก มักมีท่าทีเสาะแสวงหาข้อมูลเจาะลึก ค้นแคะ ขุดคุ้ย

5.นกแก้ว

แนวทางการพัฒนาศักยภาพลูกน้อย

ชอบใช้ชีวิตในสิ่งแวดล้อมที่คุ้นเคย มีความสามารถในการสื่อสารกับหมู่คณะ องค์กร จุดยืนและท่าทีความคิดเปลี่ยนแปลงได้ง่ายตามสิ่งแวดล้อม บางทีไม่ยึดมั่นในคำพูดเดิม เปลี่ยนแปลงเป้าหมายได้ง่าย แคร์คนใกล้ชิดและสังคม อุปนิสัยคิดมากจนเกินไป ชอบเรียนรู้แบบกลุ่ม มักให้ความช่วยเหลือผู้อื่น ชอบการสื่อสารแบบเป็นกันเอง สมัครสมานสามัคคี บางครั้งลังเลโลเล เปลี่ยนจุดยืนตัดสินใจได้ช้า สังเกตความรู้สึกของคนรอบตัว ทำอะไรคิดถึงความรู้สึกของคนรอบข้างเสมอ

เครดิต: Parent Rangers ขบวนการปั้นลูก 8 มิติ

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up