รักวัวให้ผูก รักลูกให้ตี

รักวัวให้ผูก รักลูกให้ตี ใช้ได้ผลกับเด็กยุคนี้จริงหรือ?

รักวัวให้ผูก รักลูกให้ตี
รักวัวให้ผูก รักลูกให้ตี

คำสอนโบราณ “รักวัวให้ผูก รักลูกให้ตี” ใช้ได้ผลจริงไหมกับเด็กยุคนี้?!

 

 

คำสุภาษิตโบราณที่มีไว้ใช้สำหรับการเลี้ยงดูบุตรหลานที่ขึ้นชื่อที่สุดคือ “รักวัวให้ผูก รักลูกให้ตี” หมายถึงหากลูกทำผิดก็ควรอบรมสั่งสอน ดุด่าว่ากล่าว และลงโทษเมื่อกระทำความผิดตามสมควร แต่กลายเป็นว่าพ่อแม่บางท่านเข้าใจว่า อยากให้ลูกได้ดี ก็ต้องตีเท่านั้น จริงอยู่ค่ะ ที่เด็กบางคนได้ดีเพราะการกระทำนั้น แต่บางคนกลับส่งผลทำให้มีพฤติกรรมที่แย่ลง

อย่างไรก็ตาม กลับมีกระแสต่อต้านการทำโทษเด็กด้วยวิธีการตบตีกว้างขวางมากขึ้น เพราะเชื่อว่า การทำโทษเด็กด้วยการตบตี ส่งผลเสียต่อพัฒนาการของเด็ก และทำให้เด็กมีแนวโน้มใช้ความรุนแรงกับผู้อื่นเมื่อเติบโตขึ้น

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up