ปัญหาบุคลิกภาพของเด็กพร้อมวิธีรับมือ

ปัญหาบุคลิกภาพของเด็ก คือการที่เด็กหมกมุ่นอยู่กับพฤติกรรมบางลักษณะ เช่น ลูกชอบกัดเล็บ ชอบม้วนผมเล่น ลูกชอบแคะจมูก หรือชอบดูดนิ้ว ซึ่งในสายตาของพ่อแม่ถือว่าเป็นลักษณะการกระทำที่รบกวนจิตใจ ไม่เหมาะสม หรือเป็นปัญหาพฤติกรรมการแสดงออกของเด็ก

ซึ่งเชื่อว่า ปัญหาบุคลิกภาพของเด็ก ดังกล่าวอาจทำให้คุณพ่อคุณแม่รู้สึกเป็นกังวลหรือหนักใจไม่น้อย แต่ปัญหาบุคลิกภาพของเด็กข้างต้นนี้ ก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเจริญเติบโตของลูกน้อย ดังนั้นจึงถือเป็นเรื่องปกติ รวมถึงไม่ได้เป็นสัญญาณอันตรายของความผิดปกติร้ายแรงแต่อย่างไร และเด็กมักจะหยุดแสดงปัญหาบุคลิกภาพไปเองเมื่อโตขึ้น โดยไม่จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เว้นเสียแต่ว่าพฤติกรรมดังกล่าวเป็นผลหรือเป็นสาเหตุของปัญหาทางร่างกายหรือจิตใจ อีกทั้งยังอาจก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ ได้เช่นกัน

ปัญหาบุคลิกภาพของเด็ก

บุคลิกภาพของเด็ก ที่ดูเป็นปัญหาและสามารถพบได้มากที่สุดทั้งในเด็กและวัยรุ่น มีดังต่อไปนี้

ปัญหาบุคลิกภาพของเด็ก

  • ลูกชอบกัดเล็บ

    รวมถึงการแคะเล็บ งานวิจัยคาดคะเนไว้ว่าประมาณร้อยละ 30 ถึงร้อยละ 60 ของเด็กและวัยรุ่นเคยมีประสบการณ์กัดและเคี้ยวเล็บจากนิ้วมือมากกว่า 1 นิ้ว นอกจากนี้เด็กบางคนอาจกัดเล็บเท้าด้วยเช่นกัน เด็กทั้งผู้ชายและผู้หญิงมีความเสี่ยงต่อพฤติกรรมการกัดเล็บตั้งแต่ยังเล็กในอัตราที่ใกล้เคียงกัน อย่างไรก็ตาม เมื่อเด็กโตขึ้น เด็กผู้ชายจะมีแนวโน้มการกัดเล็บที่สูงกว่า

hair-twirling-and-toddlers-article

  • ชอบม้วนผมเล่น

    เด็กที่ชอบม้วน ลูบ และดึงผมนั้น ส่วนใหญ่มักเป็นเด็กผู้หญิง โดยพฤติกรรมการม้วนชอบผมเล่นอาจปรากฏในช่วงแรกเริ่มของวัยเด็ก ซึ่งอาจเป็นสาเหตุอันจะนำไปสู่พฤติกรรมการดึงผม ทั้งประเภทถอนและไม่ถอนผม ทั้งนี้ พฤติกรรมชอบม้วนผมเล่นหรือการดึงผมของเด็ก มักจะหายไปเองเมื่อเด็กโตขึ้น แต่หากพฤติกรรมดังกล่าวยังคงอยู่ การปรับปรุงพฤติกรรมอย่างง่ายๆ จะช่วยให้เด็กสามารถกำจัดปัญหาบุคลิกภาพไปได้ อย่างไรก็ตาม สำหรับเด็กที่เริ่มแสดงพฤติกรรมการม้วน ลูบ และดึงผมเมื่อค่อนข้างโตหรือเป็นวัยรุ่นแล้ว การแก้ไขปัญหาก็จะยากขึ้นตามไปด้วย อีกทั้งยังอาจเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงความวิตกกังวล ภาวะซึมเศร้า รวมถึงโรคย้ำคิดย้ำทำ

อ่านต่อ >> ปัญหาบุคลิกภาพของเด็ก (แคะจมูก, ดูดนิ้ว)” คลิกหน้า 2

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up