โรคติดต่อทางน้ำมูกน้ำลาย

โรคติดต่อทางน้ำมูกน้ำลาย Enterovirus รุนแรง

โรคติดต่อทางน้ำมูกน้ำลาย
โรคติดต่อทางน้ำมูกน้ำลาย

Enterovirus ติดต่ออย่างไร?

เอนเทอโรไวรัส มักจะติดต่อจากมือที่ปนเปื้อน อุจจาระ น้ำลาย น้ำมูก หรือน้ำในตุ่มพอง หรือแผลของผู้ป่วย หรือเกิดจากการไอ จามรดกัน มักพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นในช่วงฤดูร้อน – ฤดูฝน (พฤษภาคม – มิถุนายน) มักเป็นกับเด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี มักเกิดบ่อยในกลุ่มเด็ก เช่น สถานรับเลี้ยงเด็ก โรงเรียนอนุบาล และพบสูงสุดในเด็กต่ำกว่า 5 ปี โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ไม่ถูกสุขลักษณะ และแออัด

banner300x250Enterovirus ป้องกันอย่างไร?

  1. ไม่ควรนำเด็กเล็กไปในที่ชุมชน เช่น สนามเด็กเล่น ห้างสรรพสินค้า ตลาด สระว่ายน้ำ อยู่ในที่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก ลดการสัมผัสกับผู้คน ล้างมือให้สะอาด ใช้ช้อนกลาง หลีกเลี่ยงการใช้แก้วน้ำร่วมกับคนอื่น
  2. ถ้าพบคนที่ติดเชื้อ และเกิดอาการรุนแรง ห้ามคนที่ติดเชื้อเข้าใกล้ทารกแรกเกิด หญิงท้องแก่ใกล้คลอด
  3. เมื่อทารกเกิดอาการติดเชื้อ ควรแยกทารกให้อยู่ห่างจากบุคคลอื่น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค
โรคมือเท้าปาก
โรคมือเท้าปาก

เชื้อ Enterovirus เป็นเชื้อที่มีการติดต่อกันเป็นอย่างมากในเด็กเล็ก โดยเฉพาะ Enterovirus 71 ที่เป็นสาเหตุของโรคมือ เท้า ปาก ซึ่งพบบ่อยในเด็กเล็กๆ ตามสถานรับเลี้ยงเด็ก และแหล่งชุมชนต่างๆ คุณพ่อ คุณแม่ต้องช่วยกันป้องกัน และดูแลลูกน้อยอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรคที่เกิดจากเชื้อโรคนี้ค่ะ

เครดิต: เฟสบุ๊ค ติวเตอร์ ผ้า มือ สอง, วิกิพีเดีย, ศูนย์ข้อมูลโรคติดเชื้อและพาหะนำโรค, น.พ.ศักดา อาจองค์ วัลลิภากร, สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up