ลูกชอบเก็บของตามพื้นใส่ปาก?!

Alternative Textaccount_circle
event

เด็กวัยนี้เป็นวัยอยากเรียนรู้ ชอบสำรวจสิ่งต่างๆ ด้วยประสาทสัมผัสทั้งห้า (ดู ฟัง ดม ชิม และ สัมผัส) เป็นการสร้างเสริมประสบการณ์และพัฒนาสมอง การห้ามไม่ให้จับโน่นนี่หรือขังเด็กไว้ในคอกกั้นเด็ก อาจปิดกั้นพัฒนาการและทำให้เด็กเป็นคนขี้กลัวไม่มั่นใจในตัวเอง แต่หากปล่อยให้ทำโดยขาดการดูแลอย่างใกล้ชิดอาจมีอันตรายตั้งแต่อาการเจ็บป่วยไม่สบาย เนื่องจากได้รับเชื้อโรคเข้าปาก การได้รับสารพิษ เช่น สารตะกั่ว โลหะหนัก หรืออาจเสียชีวิตจากของเล่นหลุดเข้าหลอดลม ทำให้ขาดอากาศ

 
ดังนั้นคุณแม่จึงควร…

 
• จัดสภาพบ้าน ให้ปลอดภัยและเหมาะสำหรับการเรียนรู้ จัดหาของเล่น ที่มีมาตรฐานความปลอดภัย สามารถเข้าปากได้โดยไม่อันตราย สารพิษต้องเก็บให้ห่างจากมือเด็ก

 
• คอยสอนลูกบ่อยๆ ว่าอะไรที่กินได้ เอาเข้าปากได้ อะไรที่ห้ามเอาเข้าปาก อะไรที่เป็นอันตราย แต่เนื่องจากความเป็นเด็กเล็กไม่สามารถเข้าใจอะไรดีนัก จึงต้องคอยสอนกันบ่อยๆ

 
• บางครั้งการที่คุณแม่ มีความรู้วิธีการช่วยชีวิตในกรณีฉุกเฉินเช่น ของเล่นหลุดเข้าหลอดลม อาจช่วยให้ลูกปลอดภัยยิ่งขึ้นโดยอาจปรึกษาขอความรู้จากคุณหมอเด็กที่ดูแลลูก หรือเข้ารับการอบรมวิธีปฐมพยาบาลจากโรงพยาบาลหรือสถาบันต่างๆ

 

 

บทความโดย: แพทย์หญิงสุธีรา เอื้อไพโรจน์กิจ กุมารแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านทารกแรกเกิด

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up