พัฒนาการเด็ก 1-3 ขวบ

มาเข้าใจ พัฒนาการเด็ก 1-3 ขวบ (วัยเตาะแตะ)

Alternative Textaccount_circle
event
พัฒนาการเด็ก 1-3 ขวบ
พัฒนาการเด็ก 1-3 ขวบ

พัฒนาการเด็ก 1-3 ขวบ ด้านสติปัญญา

เด็กวัย 1-3 ปีเป็นวัยที่เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงจากการเรียนรู้โดยใช้ประสาทสัมผัสและการเคลื่อนไหว เช่น จับ ดู ฟัง มาเป็น การคิดเป็นรูปธรรม มีการลองผิดลองถูก พัฒนามากในช่วงอายุ 18-24 เดือน เริ่มมีการเล่นสมมติ เช่น เอากาละมังมาเป็นหมวก หรือมีการเลียนแบบเหตุการณ์ในอดีต

อายุ 3 ขวบเด็กเริ่มเล่นแบบมีจินตนาการ แต่ก็ยังมีความสามารถทางสติปัญญาจำกัด เช่น คิดไม่ได้ว่าคนอื่นรู้สึกยังไง ยังคงมองโลกแบบตนเองเป็นศูนย์กลางและคิดว่าทุกคนจะรู้สึกเหมือนที่ตนเองรู้สึก มองปัญหาแบบมุมเดียว

พัฒนาการวัยเตาะแตะ
พัฒนาการของวัยเตาะแตะ

ตัวอย่างความสามารถทางเชาว์ปัญญาง่ายๆ (Intellectual abilities)

  • 18 เดือน: ชี้อวัยวะได้ถูกต้อง, เข้าใจเหตุและผลง่ายๆ
  • 24 เดือน: เริ่มคิดเป็นรูปธรรมได้, แก้ปัญหาโดยการลองผิดลองถูก
  • 36 เดือน: ถาม “ทำไม”, ชอบวันพิเศษต่างๆ เช่น วันเกิด, ร้องเพลงง่ายๆ ได้, พูดทวนเลข 3 ตัวได้

ตัวอย่างความสามารถทางภาษา

  • 18 เดือน: เริ่มดูภาพในหนังสือ, พูดได้ 10-20 คำ, ชี้รูปภาพได้ถูกต้อง, ทำตามคำสั่ง 2 ขั้นตอนต่อเนื่อง
  • 2 ปี: เริ่มพูดได้มากขึ้น ความเข้าใจภาษาจะดีกว่าการใช้ภาษา โดยการพัฒนาภาษาของเด็กวัยนี้เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงดู หากพ่อแม่ได้มีเวลาอ่านนิทานกับลูกทุกวันมักทำให้พัฒนาได้ดีขึ้น
  • 36 เดือน: พูดเป็นประโยค 4-5 คำได้, เล่าเรื่องได้

 

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up