พ่อแม่รังแกฉัน

พ่อแม่รังแกฉัน ผลสำรวจค่านิยมยอดฮิตของพ่อแม่ยุคดิจิตอล

event
พ่อแม่รังแกฉัน
พ่อแม่รังแกฉัน

Amarin Baby & Kids มีผลสำรวจของพ่อแม่ยุคใหม่ซึ่งกลายเป็น พ่อแม่รังแกฉัน มีเวลาอยู่กับลูกน้อยลง มีความเชื่อถือในหนังสือสูง แต่ก็ยังปล่อยให้ลูกอยู่กับหน้าจอนานที่สุด โดยผลสำรวจนี้ได้ทำการสำรวจตั้งแต่เดือนมกราคม – มีนาคม 2559 มีตั้งแต่ลูกอายุ 0-12 ขวบ จำนวน 1,041 คน

ในยุคปัจจุบันคุณพ่อ คุณแม่ต้องทำงานนอกบ้าน โดย 30% จะมีเวลาอยู่กับลูกเพียงวันละ 4 ชั่วโมง เวลาที่เหลือจะให้ปู่ย่าตายาย หรือพี่เลี้ยงเป็นคนเลี้ยงดู

หนังสือยังเป็นสื่อที่พ่อแม่เชื่อถือ และใช้ในการเรียนรู้ของลูกมากที่สุด โดยแท็บเล็ต หรือสมาร์ทโฟนจะเข้ามามีบทบาทในครอบครัวมากขึ้น ซึ่งดูได้จากจำนวนชั่วโมงที่ปล่อยให้ลูกใช้มากที่สุดต่อวัน

สิ่งที่พ่อแม่ทุ่มเทและเน้นมากที่สุด คือเรื่องของพัฒนาการของลูกเป็นอันดับแรก 88% รองลงมาคือเรื่องสุขภาพ 79% ถ้าขอพรให้ลูกได้พ่อแม่ก็จะขอให้ลูกสุขภาพร่างกายแข็งแรง 75% เป็นคนดี 73% และฉลาด 53%พ่อแม่รังแกฉัน

 

สื่อที่พ่อแม่เชื่อถือ และใช้ในการเรียนรู้ของลูกมากที่สุด ได้แก่ หนังสือ 81% รองลงมาคือ แท็บเล็ต 43% โทรศัพท์มือถือ 32% และโทรทัศน์ 30%

พ่อแม่รังแกฉัน

อ่านต่อ “พ่อแม่รังแกฉัน” พ่อแม่ยุคใหม่ปล่อยลูกไว้กับทีวี แท็บเล็ต มือถือ คลิกหน้า 2

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up