คำพูดพัฒนาสมองลูกรัก

คำพูดพัฒนาสมองลูกรัก ให้มี 6Q

event
คำพูดพัฒนาสมองลูกรัก
คำพูดพัฒนาสมองลูกรัก

พ่อแม่ทราบหรือไม่? การพูดกับลูกสามารถพัฒนาสมองและศักยภาพให้ลูกได้ คำพูดพัฒนาสมองลูกรัก ให้มี 6Q ได้แก่ สติปัญญา (IQ) อารมณ์ (EQ) การริเริ่มสร้างสรรค์ (CQ) ศีลธรรม จริยธรรม (MQ) การเล่น (PQ) และการแก้ไขปัญหา (AQ) สามารถทำได้ด้วยคำพูดเพียงไม่กี่คำ

พัฒนาการด้านสังคม

เด็กที่มีปัญหาด้านพัฒนาการบางอย่าง ส่วนใหญ่มีพัฒนาการด้านสังคมไม่สมบูรณ์ ซึ่งคาบเกี่ยวกับคุณธรรมด้วย แบ่งออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ๆ

1.เกี่ยวกับตัวเอง เช่น การดูแลตัวเอง การใส่ใจต่อสิ่งต่างๆ ความทะเยอะทะยาน ความรู้สึกผิดชอบชั่วดี

2.เกี่ยวกับเด็กคนอื่น เช่น ความเอื้อเฟื้อ การช่วยเหลือกันและกัน ความสามัคคี ความรู้สึกซาบซึ้งขอบคุณ

3.เกี่ยวกับหมู่คณะ เช่น จิตสาธารณะ ความร่วมมือ การให้ความสำคัญกับงาน และครอบครัว

10 คำพูดเสริม 6Q ลูกรัก

1.ค่อยๆ (ช่วยเพิ่มทักษะการควบคุมพฤติกรรม)

เด็กที่ร่าเริงจะทำกิจกรรมด้วยพลังที่เต็มเปี่ยม บางครั้งมากจนมองว่าวุ่นวาย เด็กๆ เหล่านี้ไม่เก่งเรื่องควบคุมตนเอง คุณพ่อคุณแม่ลองใช้คำว่า “ค่อยๆ” จะช่วยควบคุมพฤติกรรมของลูกได้

สมองส่วนหน้า คือสมองที่ควบคุมการเคลื่อนไหว เรียกอีกอย่างว่า “สมองส่วนปัญญาเชิงสังคม” พฤติกรรมต่างๆ ของลูก เช่น การคาดเดาความรู้สึกผู้อื่น การคำนึงถึงผู้อื่น เกี่ยวข้องกับความสมบูรณ์ของสมอง เด็กที่มีพลังเหลือล้น จะปรับให้สงบนิ่งต้องมีปัญญาเชิงสังคมที่สมบูรณ์ การคิดในมุมมองของคนอื่น เรียกว่า “การรู้คิด” โดยปกติจะเกิดขึ้นกับเด็ก 9-10 ขวบ แต่คุณพ่อ คุณแม่สามารถพัฒนาการรู้คิดได้ตั้งแต่ลูกอายุ 3 ขวบขึ้นไป

คำพูดพัฒนาสมองลูกรัก

คำว่า “ค่อยๆ” นั้นสำคัญ แต่ “นิ่งๆ” สำคัญยิ่งกว่า ถ้าทำให้ลูกรอนิ่งๆ ได้ การเลี้ยงดูก็จะง่ายขึ้นมาก แก้ปัญหาการเลี้ยงลูกจนเหนื่อย ควรสอนลูกให้รู้จักการรอคอยด้วยคำว่า “นิ่งๆ” “รอก่อนนะ” เมื่อลูกอยู่นิ่งแล้วจะสนใจการกระทำ และคำพูดของคนอื่น สามารถเข้าใจอะไรได้ดี

2.สิ่งสำคัญและมีค่า (ช่วยให้เห็นคุณค่าของสิ่งของ และผู้อื่น)

เด็กเล็กอายุประมาณ 1 ขวบ จะโกรธถ้าเห็นเด็กอื่นมาเข้าใกล้แม่ตัวเอง จนบางครั้งอาจเข้าไปดึงผม กัด หรือแสดงท่าทางเหมือนโดนแย่งของเล่น พฤติกรรมนี้แสดงว่า สิ่งนั้นคือ “สิ่งสำคัญและมีค่า” เด็กที่ชอบกัดเด็กคนอื่นเมื่อโตขึ้นก็จะหายไปเอง เมื่อเขาแสดงท่าทีว่าจะทำร้ายเพื่อน พ่อแม่ควรเตือนว่า “เพื่อนเป็นคนสำคัญและมีค่า” ลูกจะหยุดทำ และสอนให้ลูกรู้ว่าเพื่อนคือสิ่งสำคัญ หยุดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมได้

เด็กบางคนชอบใช้กำลัง แม้จะขึ้นชั้นประถมแล้ว เพราะความก้าวร้าว คือความด้อยทางความเข้าใจ ขาดทักษะการควบคุมอารมณ์ตัวเอง และมีปัญหาด้านจิตใจ แม้จะสอนว่า “ความรุนแรงเป็นสิ่งไม่ดี” แต่ลูกก็ยังไม่หยุด และยังใช้กำลังต่อไป วิธีแก้คือฝึกให้ลูกพูดออกมาว่า “นั่นคือสิ่งสำคัญและมีค่า” เพื่อสร้างจิตสำนึกและความเอื้ออาทรต่อผู้อื่น

คำพูดพัฒนาสมองลูกรัก

เด็กจะค่อยๆ เรียนรู้คำว่า “สำคัญและมีค่า” ตอนอายุประมาณ 1 ขวบ ซึ่งความรู้สึกของคนเราที่เรียกว่าความเคืองใจ มักพาให้เกิดสิ่งไม่ดี อาจทำร้ายคนอื่น หรือทำข้าวของเสียหาย การรักษาความเคืองใจคือต้องเห็นคุณค่าของคนอื่น และสิ่งของ ก็จะทำให้เป็นมนุษย์อย่างสมบูรณ์

พ่อแม่ส่วนใหญ่ใจร้อนอยากให้ลูกเปลี่ยนแปลงเร็วๆ ซึ่งการที่ลูกจะเห็นคุณค่าของสิ่งหนึ่งนั้น ต้องอาศัยความเข้าใจ และใช้เวลาพอสมควร

เมื่อลูกมีสิ่งที่เรียกว่า “สำคัญและมีค่า” ก็จะค้นพบคุณค่าของชีวิต ในทางตรงข้าม ถ้าลูกไม่มีสิ่งที่เรียกว่า “สำคัญและมีค่า” ก็คงมีวันเวลาที่สูญเปล่า คุณพ่อ คุณแม่จึงต้องสอนให้ลูกรู้จักคิดว่าอะไรคือสิ่งสำคัญ

อ่านต่อ >> “เรียบร้อยแล้ว และไม่เป็นไร” คลิกหน้า 2

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up