พัฒนาสมองส่วนหน้า

4 กิจกรรม ช่วยพัฒนาสมองส่วนหน้าให้ลูกน้อย

event
พัฒนาสมองส่วนหน้า
พัฒนาสมองส่วนหน้า

การส่งเสริมการเรียนรู้ที่ทำให้ลูกน้อยได้คิด มีส่วนร่วมและลงมือทำด้วยตัวเอง เช่น การอ่านนิทาน การเล่นกีฬา การเล่นดนตรี การทำงานศิลปะ การเล่นเกมที่ต้องเล่นร่วมกับคนอื่น หรือเกมประเภทลับสมอง หรือไขปริศนา จะช่วย “พัฒนาสมองส่วนหน้า” ให้ลูกน้อยได้คิด แก้ปัญหา

รศ.ดร. นวลจันทร์ จุฑาภักดีกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทวิทยา ศูนย์วิจัยประสาทวิทยาศาสตร์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า “การส่งเสริมให้ลูกมีทักษะ “การคิดเชิงบริหาร” (Executive Functions)  หรือที่เราเรียกสั้นๆ กันว่า  EF ก็คือการเลี้ยงดูปกติ ไม่ต้องซื้อหาอะไรราคาแพง เพียงแต่ให้เวลากับลูก พูดคุยกับลูก มีหลายครอบครัวที่คิดว่า แค่ให้ที่อยู่ อาหาร และของเล่น แก่ลูกก็เพียงพอแล้ว ซึ่งจริงๆ แล้วไม่พอ พ่อแม่ต้องมีเวลาเล่นกับลูกด้วย”

กิจกรรม “พัฒนาสมองส่วนหน้า”

1.อ่านนิทานให้ลูกฟัง

พัฒนาสมองส่วนหน้าเวลาพ่อแม่อ่านนิทานให้ลูกฟัง ลูกจะตั้งใจฟังตั้งแต่ต้นจนจบ ขณะฟังเขาจะคิดตามไปด้วย ทุกครั้งที่เราฝึกลูกแบบนี้ เขาก็จะจดจ่อ นิ่ง และมีสมาธิ

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

2.ของเล่นที่เหมาะสมตามวัย

พัฒนาสมองส่วนหน้าหาของเล่นที่จะทำให้ลูกจดจ่อ และอยู่เล่นได้นานๆ เช่น ของเล่นไม้ ตัวต่อ บล็อกไม้ เป็นต้น และต้องไม่ใช่ของเล่นสำเร็จรูป ที่แค่กดปุ่มก็เคลื่อนไหวได้เลย หรือของเล่นที่มีการสื่อสารทางเดียว อย่างสมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ต เพราะไม่ส่งเสริมให้ลูกได้สื่อสาร หรือฝึกให้สมองได้คิด

อ่านต่อ “4 กิจกรรม ช่วยพัฒนาสมองส่วนหน้าให้ลูกน้อย” คลิกหน้า 2

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up