สอนลูกไหว้

วิธีสอนลูกไหว้อย่างไรให้ได้ผล

event
สอนลูกไหว้
สอนลูกไหว้

สอนลูกไหว้ …เพราะการไหว้เป็นมารยาทไทยที่สืบทอดกันมาช้านาน แสดงถึงความเคารพ ความมีสัมมาคารวะ การให้เกียรติซึ่งกันและกัน แสดงออกถึงการทักทาย การขอบคุณ การขอโทษ และกล่าวลา

ประเทศไทยมีวัฒนธรรมอันดีงามที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณ คือ “การไหว้” ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงการมีมารยาทที่ดีงาม การมีสัมมาคารวะ การอ่อนน้อมถ่อมตน การแสดงความเคารพต่อผู้ที่มีอาวุโสกว่า คนไทยแสดงออกด้วยการไหว้เมื่อทักทายในการพบปะหรือลาจากกัน นอกจากนี้ การไหว้ยังเป็นการแสดงออกที่หมายถึงการขอบคุณ การขอโทษ และการให้เกียรติซึ่งกันและกัน

แต่น่าเสียดายที่ในปัจจุบันนี้วัฒนธรรมการไหว้นับวันจะค่อยๆ เลือนหายไปจากสังคมไทย เนื่องจากคนไทยรับเอาวัฒนธรรมของต่างชาติเข้ามา เช่น การเปลี่ยนจากการยกมือไหว้เมื่อเจอกันเป็นการจับมือแทน นอกจากนี้ มีคุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครองจำนวนมากที่ไม่เห็นความสำคัญในการสอนลูกให้รู้จักการยกมือไหว้ผู้ใหญ่

ดังนั้น จึงทำให้เราได้พบเจอ “เด็กมือแข็ง”ไร้มารยาทเกิดขึ้นมากมายในสังคมไทย

คุณพ่อคุณแม่ สอนลูกไหว้ ได้อย่างไร?

1. ทำให้ดูเป็นตัวอย่าง

คุณพ่อคุณแม่สามารถสอนให้ลูกรู้จักการไหว้ได้ตั้งแต่ลูกอายุ 1 – 3 ปี โดยเริ่มจากการที่คุณพ่อคุณแม่ไหว้ให้ลูกดูเป็นตัวอย่าง ซึ่งในเด็กเล็กที่ยังพนมมือไม่เป็นนั้น คุณพ่อคุณแม่ควรสอนโดยจับมือลูกให้พนมมือเข้าด้วยกันอย่างถูกต้อง โดยบอกให้ลูกรู้ว่านี่คือการไหว้เป็นการแสดงออกที่สวยงามน่ารัก นอกจากนี้ เมื่อลูกได้เห็นคุณพ่อคุณแม่ยกมือไหว้คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยาย และผู้อาวุโสบ่อยๆ ก็จะรู้ว่านี่เป็นพฤติกรรมที่ดีที่ควรกระทำซึ่งจะทำให้ลูกเลียนแบบและซึมซับพฤติกรรมนี้ได้ไม่ยาก

2. สอนการไหว้อย่างถูกต้อง

คุณพ่อคุณแม่ควรสอนให้ลูกไหว้ผู้อาวุโสและผู้มีพระคุณ ได้แก่ พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย ญาติผู้ใหญ่ ครู อาจารย์ โดยการพนมมือนิ้วชิดกันพร้อมกับก้มศีรษะลงให้หัวแม่มือจรดกับปลายจมูก ปลายนิ้วแนบระหว่างคิ้ว และการไหว้บุคคลที่มีอาวุโสกว่าเล็กน้อยที่เคารพนับถือ โดยการพนมมือนิ้วชิดกันแล้วยกขึ้นพร้อมทั้งก้มศีรษะลงให้หัวแม่มือจรดปลายคาง ปลายนิ้วแนบปลายจมูก

3. อย่าปล่อย! เมื่อลูกไม่ยอมไหว้

ทุกครั้งที่ลูกมีท่าทีดื้อหรือต่อต้านที่จะไหว้สวัสดีทักทายผู้ใหญ่ คุณพ่อคุณแม่ต้องไม่ยอมที่จะปล่อยตามใจลูกแต่ต้องเอาจริงเอาจังที่จะสอนให้ลูกตระหนักว่าการไหว้เป็นสิ่งสำคัญที่ลูกจะละเลยไม่ได้แต่ต้องปฏิบัติจนติดเป็นนิสัยความเคยชิน

อ่านต่อ >> “4 วิธีสอนให้ลูกไหว้ อย่างถูกต้อง” คลิกหน้า 2

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

 

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up