ลูกถนัดข้างไหน สังเกตได้เมื่อไหร่? ถ้าถนัดซ้าย เปลี่ยนให้ถนัดขวาดีไหม?

ลูกถนัดซ้าย เขียนมือขวา
ลูกถนัดซ้าย เขียนมือขวา

ลูกถนัดซ้าย หรือถนัดขวา นับเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่คุณพ่อคุณแม่ให้ความสนใจกันมาก หลายๆ ท่านที่เห็นว่าลูกถนัดซ้าย ก็อาจกังวลว่าลูกจะใช้ชีวิตยาก แล้วชีวิตคนถนัดซ้าย อยู่ยากจริงหรือ…. บทความนี้ Amarin Baby & Kids ชวนมาเรียนรู้เรื่องมือข้างที่ถนัดของลูกกันค่ะ

ลูกจะเริ่มใช้ “มือข้างที่ถนัด” ตอนไหน?

shutterstock_389102704

โดยปกติ ทารกจะใช้มือทั้งสองข้างสลับกันไป แต่เด็กบางคนเริ่มใช้มือใดมือหนึ่งอย่างชัดเจนตั้งแต่อายุแค่ 7-9 เดือน ส่วนใหญ่เมื่อลูกเริ่มหยิบสีเทียนมาขีดเขียนและใช้อุปกรณ์ต่างๆ ได้ชำนาญขึ้น คุณพ่อคุณแม่จะเริ่มสังเกตได้ว่าเขาชอบใช้มือข้างไหนมากกว่ากัน แม้ยังชอบลองสลับไปมาระหว่างมือซ้ายและขวา แต่เด็กๆ ก็จะเริ่มแสดงให้เห็นว่าถนัดข้างไหนแน่ชัดเมื่อถึงวัยประมาณ 2 ขวบ และเมื่อถึงวัย 3 ขวบ เด็กส่วนใหญ่จะมีความคงเส้นคงวาในการใช้มือข้างใดข้างหนึ่งวาดรูป ถือถ้วย เอื้อมหยิบของ และโบกทักทายแล้ว

อ่านต่อ “ฝึกให้ลูกถนัดขวา ดีไหม?” หน้า 2

keyboard_arrow_up