เคล็ดลับฝึกความคิดสร้างสรรค์ให้เด็ก

พ่อแม่ควรรู้และเข้าใจว่าความคิดสร้างสรรค์เป็นสิ่งที่ฝึกฝนพัฒนาได้ แต่การฝึกฝนนั้นเด็กๆ ต้องมีพ่อแม่เป็นครูผู้ฝึกคนสำคัญ ผศ.ดร.นวลจันทร์ จุฑาภักดีกุล ศูนย์วิจัยประสาทวิทยาศาสตร์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล แนะนำวิธีการฝึกฝนความคิดสร้างสรรค์ให้ลูก ดังนี้

1. สนใจคำถาม และความคิดแปลกๆ ของลูก

เด็กที่มีความคิดสร้างสรรค์มักจะชอบตั้งคำถาม ซึ่งเราควรจะปล่อยให้ลูกได้มีอิสระในการแสดงความคิดเห็น การพูด หรือการกระทำตามจินตนาการที่เขามี

2. ตั้งคำถามปลายเปิด ที่ไม่ใช่มีคำตอบเดียว

หรือตอบได้แต่ใช่ หรือไม่ใช่ แต่ควรถามให้ลูกได้คิดและตอบ เช่น ทำไม เพราะอะไร อย่างไร ถ้าเป็นอย่างนี้แล้ว ….จะเกิดอะไรขึ้น

3. ไม่สร้างบรรยากาศที่เคร่งเครียด กดดัน เร่งรีบ

การจะมีความคิดสร้างสรรค์ได้ต้องอยู่ในบรรยากาศที่สบายไม่เร่งรีบ มีเวลาให้ลูกได้วิเคราะห์ ค้นหา พิสูจน์ความสงสัย

4. ให้ลูกได้มีเวลานิ่งๆ อยู่คนเดียวบ้าง

การอยู่คนเดียวแบบไม่มีสิ่งเร้าทำให้ได้ยินเสียงความคิดของตัวเองจากข้างใน ได้คิดจินตนาการอย่างอิสระ ได้ฝันกลางวันบ้าง ในเวลาและโอกาสที่พอดี จะเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กได้ใช้พลังข้างในของตนเอง

 

ที่มา: กองบรรณาธิการนิตยสารเรียลพาเรนติ้ง

พ่อแม่ควรรู้และเข้าใจว่าความคิดสร้างสรรค์เป็นสิ่งที่ฝึกฝนพัฒนาได้ แต่การฝึกฝนนั้นเด็กๆ ต้องมีพ่อแม่เป็นครูผู้ฝึกคนสำคัญ ผศ.ดร.นวลจันทร์ จุฑาภักดีกุล ศูนย์วิจัยประสาทวิทยาศาสตร์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล แนะนำวิธีการฝึกฝนความคิดสร้างสรรค์ให้ลูก ดังนี้

1. สนใจคำถาม และความคิดแปลกๆ ของลูก

เด็กที่มีความคิดสร้างสรรค์มักจะชอบตั้งคำถาม ซึ่งเราควรจะปล่อยให้ลูกได้มีอิสระในการแสดงความคิดเห็น การพูด หรือการกระทำตามจินตนาการที่เขามี

2. ตั้งคำถามปลายเปิด ที่ไม่ใช่มีคำตอบเดียว

หรือตอบได้แต่ใช่ หรือไม่ใช่ แต่ควรถามให้ลูกได้คิดและตอบ เช่น ทำไม เพราะอะไร อย่างไร ถ้าเป็นอย่างนี้แล้ว ….จะเกิดอะไรขึ้น

3. ไม่สร้างบรรยากาศที่เคร่งเครียด กดดัน เร่งรีบ

การจะมีความคิดสร้างสรรค์ได้ต้องอยู่ในบรรยากาศที่สบายไม่เร่งรีบ มีเวลาให้ลูกได้วิเคราะห์ ค้นหา พิสูจน์ความสงสัย

4. ให้ลูกได้มีเวลานิ่งๆ อยู่คนเดียวบ้าง

การอยู่คนเดียวแบบไม่มีสิ่งเร้าทำให้ได้ยินเสียงความคิดของตัวเองจากข้างใน ได้คิดจินตนาการอย่างอิสระ ได้ฝันกลางวันบ้าง ในเวลาและโอกาสที่พอดี จะเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กได้ใช้พลังข้างในของตนเอง

 

ที่มา: กองบรรณาธิการนิตยสารเรียลพาเรนติ้ง

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up