เลี้ยงลูกให้ฉลาด

ส่งเสริม 7 พัฒนาการ สร้างความฉลาดรอบด้านให้กับลูก

Alternative Textaccount_circle
event
เลี้ยงลูกให้ฉลาด
เลี้ยงลูกให้ฉลาด

หากคุณอยาก เลี้ยงลูกให้ฉลาด …มารู้จักสมอง 3 ส่วน ของลูกก่อน ซึ่งเป็นที่มาของพัฒนาการสำคัญ 7 ด้านของลูก ที่จะเป็นตัวบ่งบอกว่าเด็กคนหนึ่งจะฉลาดได้มากน้อยเพียงใด และคุณพ่อคุณแม่สามารถส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 7 ด้านได้อย่างไรบ้าง?

นายแพทย์พอล แมคลีน จิตแพทย์ชาวอเมริกัน สนใจศึกษาสาเหตุของโรคจิตในคนไข้ที่มีอาการหวาดระแวงโดยที่ไม่มีสาเหตุให้น่าหวาดระแวง และคนไข้ที่มีอาการหลงผิด โดยศึกษาสมองสัตว์ประเภทต่างๆ จนมาถึงสมองลิงและสมองคน ก็ได้พบว่า สมองคนเรามีพัฒนาการ 3 ส่วน และพัฒนาการของสมองทั้งสามส่วนเกี่ยวข้องกับพัฒนาการด้านต่างๆ ของคนเรา หากเปรียบเทียบสมอง 3 ส่วนเป็นตัวเลขจะได้ดังนี้

เลี้ยงลูกให้ฉลาดตั้งแต่แรกเกิด
สมอง 3 ส่วน
  1. สมองส่วนแรก พันธุกรรมควบคุมเกือบ 100%
  2. สมองส่วนที่สอง พันธุกรรมควบคุมมา 50% และตั้งแต่เกิด จนถึง 4 ขวบ เป็น การเรียนรู้อารมณ์ นิสัยใจคอ จากการเลี้ยงดูอีก 50%
  3. สมองส่วนที่สาม พันธุกรรมมีผลน้อยมาก เริ่มต้นเพียง 10 – 20% เท่านั้น ที่เหลืออยู่ที่การเลี้ยงดู การให้ประสบการณ์

สมองส่วนแรก

เป็นสมองส่วนที่ควบคุมให้อวัยวะเพื่อการมีชีวิตรอดทำงาน เช่น การเต้นของหัวใจ การหายใจ และทำให้มนุษย์มีสัญชาตญาณของการอยู่รอด การกิน การขับถ่าย การสืบพันธุ์ แม้พื้นฐานเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่ควบคุมโดยธรรมชาติอยู่แล้ว

แต่ในช่วงสองขวบปีแรกเด็กควรได้รับการเรียนรู้ที่จะสร้างนิสัย (Habit Forming) ที่ดี ให้ควบคุมร่างกายในเรื่องการกิน การขับถ่าย การตื่นการหลับ นิสัยต่างๆ ที่เป็นพื้นฐานของการมีชีวิตรอดเพื่อให้เหมาะสมกับการเป็นมนุษย์ สมองส่วนนี้เริ่มสร้างตั้งแต่ทารกอยู่ในท้องแม่ เมื่อคลอดออกมา สมองส่วนนี้สามารถทำงานได้ 99% และพร้อมทำงานเต็มที่ในช่วงขวบปีแรก

สมองสามส่วน
สมอง 3 ส่วน

สมองส่วนที่สอง

เป็นสมองส่วนที่ทำให้คนเราสามารถเรียนรู้ สร้างโลกทัศน์ของการรับรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งรอบตัว มีทักษะและความสามารถด้านต่างๆ การเคลื่อนไหว เรียนรู้ภาษา ทั้งอ่าน พูด เขียน การคำนวณ การคิดหาเหตุผล คณิตศาสตร์ จินตนาการทางศิลปะ รวมทั้งการเรียนรู้วิชาการต่างๆ

สมองส่วนนี้เริ่มสร้างเมื่อแรกเกิดมีเพียง 25% แต่เติบโตได้ถึง 80% ภายใน 3 ขวบปีแรก ดังนั้นการเลี้ยงดูในช่วง 3 ขวบปีแรกจึงสำคัญมาก จึงเปรียบเทียบสมองส่วนนี้ว่าเป็นหน้าต่างของโอกาส (Window of Opportunities) คือ หากสมองได้รับปัจจัยส่งเสริมที่มีคุณภาพ เหมาะสม และเพียงพอสมองส่วนนี้จะพัฒนาก้าวหน้า หมายถึงเด็กได้รับการเลี้ยงดูให้ฉลาดนั่นเอง

ปัจจัยส่งเสริมสมองที่มีคุณภาพเหมาะสมและเพียงพอดังกล่าว ได้แก่ อาหาร การสัมผัส การกระตุ้นประสาทสัมผัสต่างๆ และการได้ประสบการณ์เรียนรู้จากกิจกรรมต่างๆ

สมองส่วนที่สาม

เป็นสมองส่วนที่พัฒนาให้คนเรามีความรู้สึก สมองส่วนนี้จะเป็นตัวกำหนดพื้นอารมณ์ซึ่งเป็นฐานของบุคลิกภาพของแต่ละคน ทำให้คนทุกคนแตกต่างกัน เด็กจะเติบโตเป็นคนที่มีความฉลาดทางอารมณ์หรือไม่ ขึ้นอยู่กับการพัฒนาของสมองส่วนนี้ ซึ่งปัจจัยสำคัญคือ การเลี้ยงดู

สมองส่วนนี้สร้างตั้งแต่ทารกอยู่ในท้องแม่ แต่เมื่อคลอดออกมาเพิ่งได้รับการสร้างไป 50% (ได้รับอิทธิพลจากพันธุกรรม) อีก 50% ที่เหลือจะพัฒนาไปตามสภาพแวดล้อม ประสบการณ์ และการเรียนรู้ โดยเฉพาะตั้งแต่แรกเกิดถึง 4 ขวบจะเติบโตเร็วมาก

อ่านต่อ >> “วิธีเลี้ยงลูกให้ฉลาด ด้วย 7 พัฒนาการชีวิต เพื่อความฉลาดรอบด้าน” คลิกหน้า 2

เลี้ยงลูกให้ เก่ง ดี มีสุข ไปกับเรา คลิกติดตามที่

 

เรื่องที่คนอ่านมากสุด

keyboard_arrow_up